Kruunusiltojen ympäristövaikutukset huolettavat Kalasataman asukkaita

Kruunusiltojen on arvioitu valmistuvan vuonna 2027. Alueen asukkaat kertovat mielipiteensä siltojen rakentamisesta.