Kun viimein on lupa levätä, alkaakin masennus

Eläkkeelle jääminen muuttaa arjen erilaiseksi. Työelämän tuoma rytmi päättyy ja elämä voi tuntua kuin pitkältä lomalta. Kuten kaikki elämän suuret muutokset, eläkkeelle jääminen voi altistaa masennukselle.

Työterveyspsykologi Sannamari Ahola kertoo, että töistä lähteminen herättää monenlaisia tunteita. Yleisiä tunteita ovat helpotuksen ja ilon ohella myös haikeus, pelko ja alakuloisuus.

On hyvä antaa itselleen lupa tunteisiin ja pohtia mennyttä työelämää. Voi muistella mitä asioita on saavuttanut ja kohdata pettymys niistä, jotka eivät onnistuneet.

Ahola sanoo, että joskus tunteet eläkkeen alkamisesta voivat olla ristiriitaisia. Silloin niitä on tärkeä käsitellä.

–Eläkkeelle jääminen voi olla suuri helpotus tai kipeää luopumista. Joskus se on kumpaakin yhtä aikaa.

Omista kokemuksista puhuminen ystävien tai vertaisten kanssa voi auttaa tunteiden käsittelyssä. Heiltä voi myös saada neuvoa ja tukea elämän muutoksesta selviämiseen.

Työn loppuminen horjuttaa arjen rytmiä

On tärkeää pohtia jo hyvissä ajoin mistä saa itselle merkityksellisyyden kokemuksia työn ulkopuolella. Jotkut päätyvät viettämään enemmän aikaa perheen ja sukulaisten kanssa, toiset ottavat yhteyttä vanhoihin ystäviin.

Anne Varkkola, 69, odotti eläkkeelle jäädessään mahdollisuutta viettää enemmän aikaa lastenlastensa kanssa. Varkkola halusi olla mukana lastenlasten elämässä ja nähdä heidän kasvavan. Lastenlapsista huolehtiminen viikottain antoi elämälle rytmiä.

Varkkola ei ole masentunut. Hänellä on ollut eläkkeellä paljon mielekästä tekemistä, vapaaehtoistyöstä uusiin harrastuksiin. Varkkola jäi eläkkeelle noin viisi vuotta sitten, kun hänen IT-alan työnsä ei enää tuntunut motivoivalta.

Aholan mukaan eläkkeelle jääminen voi olla hankalampaa ihmisille, joiden elämä on korostuneen työkeskeistä.

–Työlleen omistautunut ihminen voi pohtia, kuka edes olen ilman työtäni.

Merkitystä myös työn ulkopuolelta

Sannamari Ahola sanoo, että työyhteisöllä on tärkeä merkitys siinä, miten eläkkeelle jäävään henkilöön suhtaudutaan.

–Arvostuksen osoittaminen, kiittäminen ja muistaminen ovat erittäin tärkeitä riittejä työstä luopuessa.

Töistä lähtevän vointia parantaa se, että kokee olleensa merkityksellinen, tärkeä ja arvostettu tavalla, joka ei liity vain työhön.

Harrastukset tuovat iloa

Monet eläkeläiset hyötyvät myös uusien harrastusten aloittamisesta, kertoo Sannamari Ahola. Niistä saa tekemistä, mahdollisuuden toteuttaa itseään ja ne ovat hyvä tapa tavata uusia ihmisiä. Varkkola kannustaa etsimään uusia harrastuksia rohkeasti.

–On olemassa aivan ihmeellisiä harrastuksia. Ystäväni kouluttautui eläkkeellä mehilänhoitajaksi ja on hoitanut mehiläisiä jo monta vuotta.

Mielialan lasku on tavallinen reaktio muutokseen ja sen aiheuttama alakuloisuus hellittää useimmiten parissa kuukaudessa. Jos mieliala ei parane ajan kanssa, kyse voi olla masennuksesta. Silloin on syytä hakea apua lääkäriltä tai psykologilta.

  • 15-30% ikäihmisistä kokee lievää mielialan laskua.
  • Noin 2-5 % kärsii vaikeasta masennuksesta.