Kysely: Nuoret kaipaavat enemmän monilukutaidon opetusta

Nuoret toivovat lisää monilukutaidon opetusta kouluissa.

Luovan tekoälyn käytön lisääntyessä sosiaalisessa mediassa, monilukutaidon opetusta on täytynyt lisätä kouluissa. Opetushallituksen (OPH) asiantuntijan Minna Taivassalon mukaan nuorilta edellytetään enemmän lähdekriittisyyttä.

”Pitäisi pystyä erottamaan mikä on aitoa, ja mikä sisältö on luotu tekoälyllä. Täytyy osata ajatella kriittisesti, ettei tule huijatuksi”, toteaa Taivassalo.

Luovalla tekoälyllä, kuten ChatGPT:llä, kyetään nykypäivänä luomaan erittäin aitoja kuvia vain parin sanan avulla. Tekoälyn avulla pystyy tekemään myös videoita, jotka vaikuttavat hämmästyttävän aidoilta.

360-verkkomedia teetti kyselyn aiheesta, minkä tulosten mukaan myös nuoret toivovat aiheen lisäämistä pakollisiin opintoihin. Hieman yli 80 prosenttia vastaajista muistaa kuulleensa tekoälystä opetuksessa. Yli 90 prosenttia vastaajista kertoi, että koulussa on opetettu lähdekriittisyyttä. Kyselyssä nousi esiin toive, että tekoälystä ja lähdekriittisyydestä puhuttaisiin opetuksessa vielä enemmän.

”Tekoälyssä huolettaa tietoturva ja eettisyys sekä esimerkiksi poliittiset vaikutukset maailmaan deepfake-videoiden yleistyessä. Lähdekriittisyyteni on lisääntynyt kuvien, videoiden ja audion kanssa”, kertoo eräs kyselyyn vastannut nuori, joka kaipaa lisäkoulutusta aiheesta.

OPH:ssa on pohdittu, miltä osin tekoälyä voisi hyödyntää oppimisessa.

”Tällä hetkellä on käynnissä valmistelut siitä, miten tekoälyn käyttämistä linjataan perusopetuksessa. OPH:n täytyy selvittää patentti- ja rekisterihallituksen kanssa tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset. Vielä käytössä ei ole virallisia linjauksia”, Minna Taivassalo kertoo.