Lainakirja on monelle toisen asteen opiskelijalle tärkeä

Monille toisen asteen opiskelijoille uusi tietokone on haastava hankinta. Helsingin kaupunki pyrkii löytämään keinoja tukeakseen opiskelijoita.

Onko kaksi ja puoli tuhatta euroa iso summa rahaa vai ei? Sen verran maksaa keskimäärin lukion käyminen kirjoineen, maksuineen ja tietokoneineen opiskelijalle. Tämä selviää Opetushallituksen teettämästä selvityksestä (Toisen asteen koulutuskustannuksia koskeva selvitys 2018). Selvityksestä käy myös ilmi, että 29 prosentille lukiolaisista tai heidän perheistään tämä on iso summa.

Eli useammalle kuin joka neljännelle lukiolaiselle kulut aiheuttavat päänvaivaa.

Ammatillisella puolella koulutuksen kustannukset opiskelijalle vaihtelevat koulutusalasta riippuen hyvin vähäisestä suuriinkiin summiin. Pääsääntöisesti kulut ovat joitain satoja euroja.

 

Eirassa on kirjalainaamo opiskelijoille

Eiran aikuislukio on ollut edelläkävijä monissa koulutuksen alan muutoksissa, kuten kurssimuotoisessa lukio-opetuksessa, englanninkielisessä opetuksessa ja etäopinnoissa. He ovat myös pitkään tukeneet opiskelijoiden monipuolisia opiskelumahdollisuuksia.

Vuosia Eirassa työskennellyt kirjastonhoitaja Vilma Turunen sanoo tutkinto-opiskelijoille tarkoitetun lainaamon olevan tärkeä monille opiskelijoille.

– Nyt kun alkanutta jaksoa on muutama päivä mennyt, valitettavasti joutuu välillä sanomaan, että nyt ei ole yhtään kappaletta paikalla, Turunen pahoittelee.

Eiran aikuislukion lainaamosta saa myös englanninkielisiä high school -oppikirjoja.

Helsinki kokeilee tukea opiskelijoille

Kuntapuolella Helsingin kaupunki on aloittanut valtakunnallisesti merkittävän kokeilun, jonka tavoitteena on pienentää toisen asteen opintojen kuluja oppilaille. Siihen on budjetoitu ensi syksyksi kaksi miljoonaa euroa.

Kokeilu rajattiin koskemaan vain Helsingin kaupungin kouluissa syksyllä 2019 aloittavia oppilaita. Helsingin alueen yksityisissä kouluissa opiskelevat ovat siis sen ulkopuolella.

– Kahdella miljoonalla olisi saatu ehkä jokaiselle yksi oppikirja. Se ei olisi auttanut juurikaan siinä kaikessa, mitä pyritään saamaan selville, perustelee kokeilua Helsingin kaupungin lukio- ja ammatillisen kouluksen ja vapaan sivistyön johtaja Arja Kukkonen.

Tarkoituksena on jatkaa kokeilua myös ensi vuonna, jolloin sen toivotaan laajenevan koskemaan kaikkia kouluja.

Kukkosen mielestä asumisen kalleus Helsingissä on koulutuksen kuluja suurempi syy opintojen keskeyttämiseen. Asumisen kalleus korostuu varsinkin silloin, kun nuori muuttaa ammatillisiin opintoihin muualta Suomesta.

Alkavassa kokeilussa tuetaan opiskelijoiden kirjojen hankintaa. Lisäksi siinä pyritään toteutettamaan Helsingin kaupungin ajatusta, että koko kaupunki on oppimisympäristö. Kokeiluun osallistuville annetaan myös rahaa kulttuurin harrastamiseen, erilaisiin tutustumiskäynteihin sekä HSL:n matkalippuihin.

– Päädytään varmaankin siihen, että jos opettaja valitsee kirjan, niin hän hoitaa itse lainaamissysteemin ja kirjat jäävät koululle, Kukkonen kertoo.

Hän muistuttaa, että monissa ammatillisissa oppilaitoksissa on jo valmiiksi kirjastot.

Eiran aikuislukiossa samat kirjat kiertävät eri opettajien kursseilla, mikä vaatii opettajilta yhteistyötä ja kompromisseja oppikirjoja valittaessa.

Tietokoneet voimavara – mutta myös menoerä

Vilma Turunen kertoo, että viime vuosien suuntana on ollut lukio-opiskelujen siirtyminen digitaaliseksi. Opettajat käyttävät internetiä, erilaisia oppimisalustoja ja sähköisiä kirjoja.

Tämä luo lisäpaineita opiskelijoille, joiden tulee hankkia omat tietokoneet koulua varten. Myös ylioppilaskirjoitukset tehdään tietokoneilla, mikä vaatii harjaantumista jo ennen kokeita.

Opetushallitus on selvityksessään laskenut, että keskimäärin uusi,  lukiokäyttöön riittävä tietokone maksaa noin 600 euroa.

Sen osto on monille hankalaa. Turunen pohtii, että ihannemaailmassa opiskelijoille annettaisiin opintojen alkaessa tietokone, joka palautettaisiin sitten opiskelujen päätyttyä.

Eirassa on läppärikaappi sellaisille oppitunneille, joilla kaikilla opiskelijoilla tulee olla tietokone käytettävissä. Myös tietokoneiden hankintaa koulun lainaamon aineistoon on harkittu – peruslaskimia sieltä jo saa.

Kyse on vain rahasta. Kaikki hankinnat tapahtuvat koulun budjetin rajoissa.

 

Opiskelijat kiitollisia lainaamon palveluista

Eiran aikuislukio on saanut Turusen mukaan paljon myönteistä palautetta lainaamostaan opiskelijoilta. Toiset heistä osoittavat kiitollisuuttaan lahjoittamalla opiskelujen päätteeksi lainaamolle sellaisia kirjoja, jotka on kuitenkin tullut ostettua.

Osoituksena lainaamon tärkeydestä Eiran aikuislukion opiskelijoille lienee sekin, että lainaamo kasvaa koko ajan, jonka vuoksi se on joutunut muuttamaan uusiin tiloihin.

– Minä olisin mahtunut vanhoihin tiloihin, mutta kirjat eivät, kirjastonhoitaja nauraa.