Liito-oravien määrä laskussa – Metsähallituksen hanke yrittää muuttaa asiaa

Liito-oravien määrä on laskenut viimeisen vuosikymmenen aikana, mutta metsäkeskuksen Tea Heikkinen uskoo tilanteen olevan vielä pelastettavissa.

Tärkein liito-oravien suojeluun liittyvä keino on metsien hoito, sanoo metsäkeskuksen hankkeen projektipäällikkö Tea Heikkinen. Talousmetsien normaalilla hoidolla suojellaan liito-oravakantaa. Jo taimikonhoidossa otetaan huomioon, että ei poisteta kaikkea lehtipuuta vaan jätetään niitä liito-oravien asuinalueille. Siitä hyötyy samalla moni muukin metsän eläin.

Toinen keinoista liittyy metsän hakkuuseen.

Mikäli omalla metsätilalla on liito-oravia, niin omistajien kannattaa miettiä, että voisivatko he esimerkiksi osan kohteesta suojella metsäohjelman kautta.

Metsähallituksen aloittama hanke liito-oravien kannan suojaamiseksi on onnistunut Metsäkeskuksen osalta, kertoo Heikkinen. Projektin avulla opastettiin metsänomistajia ja alan ammattilaisia työskentelemään liito-oravien kanssa.

Laji vaarassa hävitä Suomesta

Metsäkeskus aloitti vuonna 2018 Liito-orava-life-hankkeen yhdessä 17 eri kumppanin kanssa. Life-hankkeessa on mukana suomalaisia sekä virolaisia kumppaneita ja hanke kattaa koko Euroopan liito-orava kannan. Hankkeen toiminta-aika on loppukesästä 2018 vuoden 2025 alkukevääseen ja se aloitettiin liito-orava kannan suojaamiseksi.

Myös Luonnonvarakeskus (Luke) on mukana projektissa. Se on tehnyt esiintymisen ennustekarttoja, joilla voi seurata liito-oravien esiintymistä eri alueilla.

Liito-oravien tarkkaa määrää on vaikea kertoa, sillä laji on yöeläin ja pysyy poissa ihmisten ilmoilta. Eri kartoituksista silti selviää, että lajin populaatio on ollut laskussa viimeisien vuosikymmenten aikana. Tästä huolimatta liito-oravista on tehty havaintoja erikoisista paikoista, kuten turkulaisesta yökerhosta.

Liito-orava on muualla maailmassa elinvoimainen laji, mutta Suomessa uhanalainen. Tällä hetkellä lajia on kuvailtu ”vaarantuneeksi lajiksi”, eli sillä on suuri vaara kuolla sukupuuttoon seuraavan sadan vuoden aikana. Se on luonnonsuojelulain mukaan rauhoitettu.