Oulaisten kaupungin taloustilanne tuottaa haasteita ilmastotyössä

Oulaisten kaupunki liittyi keväällä 2023 Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkostoon. Kaupungin tekninen johtaja näkee hankkeen hyödyttävän kaupunkia pitkällä aikavälillä. Hankkeen avulla Oulaisten kaupunki pyrkii toteuttamaan valtion asettamia ilmastotavoitteita.

Pohjois-Pohjanmaalla Oulaisten kaupungissa ilmastonmuutoksen vastaiset toimet ovat vielä alkuvaiheessa. Noin seitsemän tuhannen asukkaan kaupunki on liittynyt Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkostoon ja kuntien energiatehokkuussopimukseen keväällä 2023. Hinku-verkosto on Euroopan unionin rahoittama ja Suomen Ympäristökeskuksen vetämä hanke, joka kokoaa yhteen muun muassa kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat.

Oulaisten kaupungin teknisen johtajan Kyösti Rajaniemen mukaan kaupunki suunnittelee osana hankkeita kiinteistöjen lämmityskulutuksen vähentämistä vähäpäästöisillä ratkaisuilla. Lisäksi panostetaan maa-alueiden kunnossapitoon huolehtimalla esimerkiksi kosteikkojen kunnoista. Omaa ilmastosuunnitelmaa kaupungilla ei vielä ole, mutta se on sitoutunut huomioimaan ilmastonmuutoksen hillinnän päätöksenteossa osana Hinku-hanketta.

Kuvassa on juna Oulaisten juna-aseman edessä

Kiinteistöjen lämmityskulutuksen vähentäminen vähäpäästöisillä vaihtoehdoilla on avainasemassa Oulaisten kaupungin ilmastotyössä. Kuva: Joni Kauniskangas

Ilmastotoimilla pidemmällä aika välillä myös taloudellisia hyötyjä

Oulaisten kaupunki on suhteellisen velkaantunut samoin kuin alueen kunnat yleensä. Esimerkiksi vuonna 2022 kaupungin lainamäärä oli 36,7 miljoonaa euroa. Rajaniemen mukaan suurimmat haasteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi aiheuttaakin kaupungintalouden vähäinen liikkumavara. Taloustilanteesta johtuen kaupungin tulee tehdä järkeviä ja kustannustehokkaita päätöksiä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

– Pieniä ilmastotoimia kuten lämmitysratkaisuja, on mahdollista tehdä. Suurempia toimia on kuitenkin hankala toteuttaa. Jos taloustilanne saadaan parempaa jamaan, voidaan ilmastoasioita ottaa paremmin huomioon, Rajaniemi toteaa.

Toisaalta ilmastotoimilla uskotaan olevan myös hyötyjä kaupungin talouteen pitkällä aikavälillä. Rajaniemi mainitsee esimerkkinä, että uimahalliin tarvitaan energiankulutuksen vähentämiseen liittyviä investointeja noin puolella miljoonalla eurolla. Hallin elinkaaren aikana investoinnit tuovat säästöinä kaupungille rahan takaisin kaksin – kolminkertaisena.

Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkosto ja kuntien energiatehokkuussopimus (KETS)

 

  • Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi luotu verkosto.
  • Verkosto kokoaa yhteen tarkkoihin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat.
  • Mukana Hinku-verkostossa on 96 kuntaa ja 5 maakuntaa.
  • Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.
  • Kunta-alan energiatehokkuussopimus (KETS) on työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton välinen sopimus energian tehokkaammasta käytöstä kunnissa.