Perhe-eläke voi olla arjen pelastus

Perhe-eläke tuo perheelle turvaa aviopuolison kuollessa, mutta asettaa lapsettomat avopuolisot eriarvoiseen asemaan.

Joskus työikäinen ihminen kuolee ennen kuin ehtii itse nauttimaan kertyneestä eläketurvastaan. Tällöin hänen perheensä voi olla oikeutettu saamaan apua. Perhe-eläkkeitä ovat leskeneläke ja lapseneläke.

Perhe-eläke on ehkä heikoiten tunnettu eläkemuoto, palvelupäällikkö Elina Juth työeläkeyhtiö Varmasta toteaa.

– Moni ei edes tiedä, että tällainen turva on olemassa.

Työeläkemaksut kerryttävät eläkettä, mutta vakuutus tuo turvaa myös muuttuvien elämäntilanteiden varalle, esimerkiksi sairastumiselle tai perheen huoltajan kuolemalle. Työeläkelaitoksen lisäksi perhe-eläkkeitä voi saada myös Kelasta.

Kohtuuttomaksi eläkejärjestelmä muuttuu siinä vaiheessa, kun se kohtelee perheitä eriarvoisesti. Avopuolisolla on oikeus leskeneläkkeeseen vain siinä tapauksessa, jos heillä on yhteinen alaikäinen lapsi. Lisäksi puolisoiden on täytynyt asua yhdessä samassa asunnossa vähintään viiden vuoden ajan ennen puolison kuolemaa.

”En tiedä, miten olisimme selvinneet”

Virpi Niemi oli törmännyt käsitteeseen perhe-eläke ammattikorkeakouluopintojensa aikana, mutta ei tuntenut tarkasti sen periaatteita. Niemi jäi itse leskeksi 43-vuotiaana syksyllä 2020. Pariskunnalla oli tuolloin 2-vuotias lapsi.

Perhe-eläkettä ei makseta automaattisesti, vaan sitä täytyy osata erikseen hakea. Kriisitilanteessa joutuu hoitamaan monia juridisia asioita, joissa ulkopuolinen apu on korvaamattoman tärkeää. Virpi Niemi sai puolisonsa saattohoidon aikana apua Terho-kodin kotisairaalasta.

– Kotisairaalan sosiaalityötä tekevä sairaanhoitaja kävi meillä kotona neuvomassa sosiaalietuuksien ja kuolemaan liittyvien asioiden kanssa.

Lähtökohtaisesti perhe-eläkettä voidaan maksaa aviopuolisolle, rekisteröidyssä parisuhteessa eläneelle puolisolle ja tilanteen mukaan alle 18–21-vuotiaille lapsille.

– Jos itse mietin puolison kuoleman jälkeistä tilannetta ilman perhe-eläkkeiden tuomaa rahallista tukea, en tiedä, miten olisimme selvinneet, Niemi sanoo.

Avopuolison tilanne on toinen, jos hänellä ei ole yhteistä lasta puolisonsa kanssa tai he eivät ole asuneet riittävän kauan yhdessä. Avoliiton suosio Suomessa on noussut. Voisi kuitenkin väittää, että avioliitto instituutiona on etuoikeutetussa asemassa verrattuna avoliittoon, kun perhe-eläkkeitä maksetaan.

– Jos puolison kuoleman aiheuttaman kriisin lisäksi joutuu vielä miettimään, millä rahalla maksetaan asumiskustannukset tai ostetaan ruokaa, on tilanne kohtuuton, Virpi Niemi sanoo.