Poliittinen päätöksenteko vaikuttaa mielenterveyspalvelujen piiriin pääsyyn

Mielenterveyden häiriöt aiheuttavat Suomessa joka vuosi noin 11 miljardin euron kustannukset. Hoitoon pääsy on usein hidasta ja ongelmat saattavat kasvaa odotellessa.

Mielenterveyden häiriöiden suuret kustannukset, palveluiden kuormittuminen sekä nuorten pahoinvointi puhututtivat jo ennen koronapandemian alkua. Terapiatakuu-kansalaisaloite jätettiin eduskuntaan syksyllä 2019, mutta jo pian se jäi pandemian jalkoihin.

– Ei ole taloudellisesti järkevää, että hoidon saatavuus on heikkoa, kertoo Mieli ry:n johtava asiantuntija Kristian Wahlbeck.  

 Hänen mukaansa resurssien painottaminen matalan kynnyksen palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan vähentäisivät sekä kustannusten määrää, että potilaiden jonotusaikaa. 

 Terveysasemat eivät tarjoa nopeaa apua, koska terapeutteja ei yksinkertaisesti ole. Tällöin potilaat siirretään erikoissairaanhoitoon, jossa syntyy ruuhkaa. 

 Hoitoon pääsyä jonottaessa pienistäkin ongelmista ehtii kehittyä suuria, jolloin tarvittavan avun määrä kasvaa. Pahimmassa tapauksessa ongelmiin tarvitaan jopa psykiatrista sairaalahoitoa. 

– Monet tällä hetkellä sairaalahoitoa vaativista mielenterveyden potilaista olisivat olleet autettavissa jo aiemmin, toteaa Wahlbeck 

Terapiatakuu voisi olla vastaus ongelmaan

Terapiatakuu-kansalaisaloitteessa vaaditaan muutosta nykyiseen lainsäädäntöön mielenterveyspalvelujen piiriin pääsystä. Terapiatakuu tarkoittaisi, että hoidon tarpeen arviointi tapahtuisi viimeistään kolmen arkipäivän päästä ensimmäisestä yhteydenotosta omaan terveyskeskukseen.

Lisäksi psykoterapiaa tarvitseva potilas pääsisi kuukaudessa tarvitsemaansa terapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen. Avun saaminen olisi nykyistä tilannetta helpompaa ja nopeampaa, eikä erikoissairaanhoitoon syntyisi samanlaisia jonoja kuin tällä hetkellä. 

Pääministeri Sanna Marinin hallitus valmisteli kansallisen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman vuosille 2020–2030. Strategian yksi jo toteutuneista toimeenpanohankkeista on ollut uusien toimien avaaminen tuhansille terapeuteille perusterveydenhuoltoon.  Tästä johtuen terapiatakuuta pystytään jo toteuttamaan tietyillä paikkakunnilla. 

 Koska tilanne vaihtelee paikkakunnittain, ovat kansalaiset Wahlbeckin mukaan eriarvoisessa asemassa. Siksi terapiatakuun toteuttamisesta tulisi säätää laki. 

 Myös Wahlbeck on pyrkimässä eduskuntaan RKP:n ehdokkaana.