Puolueet suhtautuvat vakavasti vaalikevään henkiseen kuormittavuuteen

Ehdokkaille vaalitiimin tuki ja puolueiden järjestämät koulutukset ovat tärkeä apu jaksamisessa. Ikävä kommentointi ja aikataulupaineet tekevät vaalikeväästä vaativan rutistuksen.

Valmistautuminen eduskuntavaaleihin on aloitettu useissa puolueissa jo lähes vuosi sitten.

Esimerkiksi keskusta tarjoaa ehdokkailleen valmennuksia ja koulutuksia, joissa perehdytään jaksamisen eri teemoihin, kuten itsensä johtamiseen ja mielenhallintaan. Koulutuksissa valmentajina on ollut huippu-urheilijoita, joilla on pitkä kokemus stressinhallinnasta. 

– Lisäksi meillä on mahdollisuus ehdokaskohtaisiin tapaamisiin, joissa voi keskustella mistä tahansa mieltä askarruttavista aiheista, keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen kertoo. 

Vihreiden eduskuntavaaliehdokas Susanna Airola kertoo sähköpostihaastattelussa, että myös hänen puolueessaan järjestetään opastusta ja neuvontaa. Puolue toteuttaa yhteisiä kampanjoita ja tapahtumia sekä on avannut ehdokkaille vertaistukea tarjoavan ryhmäkeskustelun. 

– Puoluetoimiston, vaalitiimin ja perheen tuki auttavat jaksamaan kiireen ja paineen keskellä. 

Häirintä ja aikapaineet rasittavat ehdokkaita 

Näkyvyydestä kilpaileminen on raskasta, kertoo keskustan eduskuntavaaliehdokas Eemeli Valli. Kuormitusta lisää ajattelu, että aina olisi mahdollista tehdä isommin, paremmin ja enemmän.

– Rajallinen aika ja kova paine saavat pistämään kaikki paukut käyttöön pienessä ajassa. 

Valli kertoo, että viime vuosina jaksamiseen on kiinnitetty enemmän huomiota. 

– Politiikassa burnoutit ovat liian yleisiä. On tosi surullista, että lupaavat tyypit jäävät pois yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta siksi, että eivät ole pystyneet pitämään työmääräänsä sopivana tai saaneet tarpeeksi tukea. 

Paineiden rinnalla esille nousevat häirintä ja vihapuhe. Tukitiimin yhtenä tehtävänä on epäasiallisten viestien ilmiantaminen, kertoo vihreiden ehdokas Alviina Alametsä

– Puolueella on omat häirintäyhdyshenkilöt ja kanavat, jos kampanjoinnissa törmää uhkatilanteisiin. 

Omasta aatesuunnastaan huolimatta jokaisella tulisi olla rauha keskustella poliittisista tavoitteista ilman herjauksia ja häiriköintiä, toivoo Pirkkalainen.

Henkistä kuormitusta lisääviä tekijöitä

Työuupumus on pitkittyneestä työstressistä kehittyvä häiriö, jossa ihmisen voimavarat heikentyvät. Työuupumuksessa ilmeneviä oireita ovat pitkittynyt väsymys, henkinen etääntyminen töistä, kognitiivisen ja emotionaalisen hallinnan häiriöt.

Stressille ja työuupumukselle altistavat työn kuormittavien vaatimusten ja hyvinvointia lisäävien työn voimavarojen epätasapaino. 

  • Byrokratia
  • Aikapaineet ja kiire
  • Työn määrällinen kuormittavuus
  • Tunteellinen kuormittavuus, kuten hankalat ja epäkunnioittavat asiakastilanteet
  • Fyysinen kuormittavuus
  • Työn epävarmuus

Lähde: TTL