Puukerrostalo sitoo hiiltä 700 henkilöauton vuosipäästöjen verran

Yksi hallitusohjelman tavoitteista on lisätä puurakentamista Suomessa. Puukerrostaloja nousee Suomessa nyt enemmän kuin koskaan, ja niiden tärkein ominaisuus on ekologisuus.

Suomessa on tällä hetkellä 50 valmista puukerrostaloa ja toiset 50 rakenteilla olevaa projektia. Tämä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Neljäsosa uusista julkisista rakennuksista, kuten kouluista ja päiväkodeista, rakennetaan puusta.

Puurakentamista halutaan lisätä, sillä puiset rakennukset ovat tehokkaita hiilivarastoja. Hiili säilyy rakenteissa koko sen käyttöajan verran.

Puukerrostalo sitoo hiiltä parhaillaan 700 henkilöauton vuosipäästöjen edestä. Betonikerrostalon hiilijalanjälki on noin 75 prosenttia suurempi vastaavanlaiseen puukerrostaloon nähden.

Uuden hallitusohjelman tavoitteena on kaksinkertaistaa puun käyttö rakentamisessa ja myös korjausrakentamisessa, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.).

Ruotsissa ollaan edellä

VTT:n erikoistutkija Sirje Vares kertoo Ruotsin olevan huomattavasti Suomea edellä puurakentamisessa. Ruotsissa noin joka viides kerrostalo on puinen.

Rakentajien puute, suunnittelun kalleus ja yleinen tietämyksen puuttuminen ovat Vareksen mukaan vaikeuttaneet puurakentamisen kasvua Suomessa.

– Puukerrostalojen rakentamista vasta opitaan. Siitä puuttuvat vielä selkeät standardit.

Tähän asti puukerrostalot ovat olleet korkeintaan nelikerroksisia. Uudet rakenteilla olevat talot ovat jopa kahdeksankerroksisia, ja Joensuuhun on valmistunut Suomen korkein 14-kerroksinen puutalo.

Yksi hallitusohjelman tavoite on selvittää, onko puurakentamisen palomääräyksiä syytä keventää.

Puu on betonia parempi vaihtoehto

Betonirakentaminen on tähän asti pitänyt kiinni suosiostaan, sillä se on puurakentamista edullisempaa. Lisäksi perinteinen rakennusala on tottunut siihen, eikä uuteen tekniikkaan vaihtaminen käy hetkessä.

Puurakentamisen suurena etuna ympäristöystävällisyyden lisäksi on sen nopeus. Moduulirakentaminen on yleistymässä rakennusalalla. Siinä seinä, välipohja tai kokonainen huone rakennetaan valmiiksi jo tehtaalla. Työmaalla tehtäväksi jää kasata valmiit elementit.

– Se miten paljon voidaan rakentaa valmiiksi tehtailla, riippuu vain siitä mitä voidaan kuljettaa meidän teillämme, Vares sanoo. Teiden leveydet ja rekkojen kantokyky ratkaisevat.

Sateella ulkona rakentaminen pysähtyy. Puuelementit eivät saa kastua kosteusvaurioiden ja homehtumisen riskin takia.

Rakennusteollisuus vastaa noin kolmasosaa kaikista suomalaisten aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä.