Kielteinen oleskelulupapäätös ei estä eläkkeen maksua

Kaikesta Suomessa tehdystä työstä kertyy eläkettä. Työnantaja on velvollinen ottamaan jokaiselle työntekijälleen, myös oleskelulupapäätöstä odottaville, työeläkevakuutuksen ja pidättämään työntekijän työeläkemaksun tämän palkasta.

Eläkkeenmaksu ja vakuutukset koskevat tasapuolisesti suomalaisia, Suomessa asuvia ulkomaalaisia sekä turvapaikanhakijoita.

Eläketurvakeskuksen mukaan suomalainen työeläke ei ole sidoksissa henkilön statukseen, vaan jos hän tekee odottaessaan turvapaikkapäätöstä ansiotyötä, hänelle kertyy siitä työeläkettä.

−Meillä ei ole mitään maksurajoitteita siitä, minne täällä karttunut eläke maksetaan, sanoo Minna Levander, Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö.

Vaikka päätös olisi kielteinen ja henkilö lopulta käännytettäisiin Suomesta, työeläkekertymä säilyy ja hän voi hakea eläkettä, kun hän sitä tarvitsee, riippumatta siitä, missä päin maailmaa hän sillä hetkellä elää.

−Eli jos ihminen on täällä kartuttanut työeläketurvaa itselleen, niin hän sitten voi hakea siihen perustuvaa eläkettä. Meillä on erityyppinen lähestymistapa kuin esimerkiksi Kelan etuuksissa.

Jotta ihmisellä olisi oikeus Kelan asumisperusteiseen sosiaaliturvaan, hänellä tulee olla oleskeluoikeus. Sen sijaan työnantajan on vakuutettava oleskelulupapäätöstä odottava turvapaikanhakija, vaikka tällä ei olisi henkilötunnusta.

−Työeläke maksetaan kaikkialle, Levander sanoo.

Levanderin mukaan työhön perustuva työeläkevakuuttaminen lähtee puhtaasti siitä ajatuksesta, että kaikki Suomessa tehty työ pitää täällä vakuuttaa, ja työnantaja on velvollinen järjestämään työeläkevakuutuksen.