Puurakentaminen vähenee – ”Puurakentamiseen pitäisi tuoda enemmän taloudellisia kannustimia”

Uusi rakentamislaki tulee voimaan ensi vuoden alussa. Jatkossa laki huomioi hiilijalanjäljen osana rakennuslupaprosessia.

Puun käyttö rakennusmateriaalina on vähentynyt 20 viime vuoden aikana. Tällä hetkellä puuta käytetään eniten pientalojen rakennusmateriaalina.

– Uskon, että hiilijalanjäljen laskennalla tulee olemaan positiivinen vaikutus puun kysyntään rakennusmateriaalina keskipitkällä aikavälillä, arvioi Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Tino Aalto.

Rakennusalalla kaivataan kuitenkin myös taloudellisia kannustimia enemmän verrattuna aiempaan. Niiden puute ihmetyttää Aaltoa.

– Konkreettinen kannustin voisi olla vaikka Business Finlandiin luotava puurakentamisen kasvuohjelma yhdessä ministeriöiden kanssa, hän ehdottaa.

Ohjelmasta rakentajat ja erilaiset puuklusterin yritykset pystyisivät hakemaan matalalla byrokratialla erilaiseen kehittämistoimintaan tukea.

Rakennettu ympäristö aiheuttaa Suomessa kolmanneksen kasvihuonepäästöistä. Tulevaisuudessa laki ohjaa vähähiiliseen rakentamiseen, jolloin huomioidaan rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyvät hyödyt ja haitat.

Vaikka lakimuutos tulee voimaan ensi vuonna, on vielä epäselvää, miten sitä viedään käytäntöön.

– Ei riitä, että saadaan uusi laki, vaan sen jälkeen pitää tehdä pari kappaletta asetuksia, joilla saadaan konkreettisempia päätöksiä pöytään. Työtä on edessä, että luodaan Suomeen sellainen rakentamiskulttuuri, jossa huomioidaan enemmän ilmastoasiat, Aalto sanoo.

Uusi laki pyrkii vahvistamaan rakentamisen kiertotaloutta. Sen vuoksi rakennukset on myös suunniteltava pitkäikäisiksi ja muunneltaviksi.

Puurakentaminen on ekologista, sillä puu on uusiutuva luonnonvara. Suomessa puuta saadaan usein läheltä, minkä takia sen kuljetus rasittaa ympäristöä vähemmän kuin kauempaa tuotavat materiaalit.