Roolipelaamalla maailma haltuun – Veden armoilla -tapahtumassa harjoiteltiin toimintaa ympäristökriisissä

Pelipedagogin mielestä roolipelit ovat hyvä lisä perinteiseen opetukseen. Lukiolaiset ratkoivat pilottitapahtumassa ympäristökatastrofia eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Suomessa on ollut opetusroolipelien koulutuksia jo vuodesta 2009, pelipedagogi Jori Linnamaa kertoo. Hän uskoo, että roolipelien käyttö opetustilanteissa lisääntyy tulevaisuudessa.

Liveroolipeleillä voidaan Linnamaan mukaan tukea oppimista merkittävästi, mutta pelien turvallinen ja mielekäs toteuttaminen vaatii paljon kouluttautumista ja pelimekaniikkojen ymmärrystä.

Linnamaa kertoo, että liveroolipelit ovat parhaimmillaan järjestelmien opettamisessa.

Esimerkiksi eduskunnan toiminta avautuisi uudella tavalla, jos oppilas pääsisi roolipelaamaan kansanedustajaa päivän ajan, Linnamaa sanoo.

– Se opettaisi varmasti huomattavasti enemmän kuin monta viikkoa luennointia.

Opetusroolipelit voivat kehittää etenkin oppilaiden ryhmä-, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja.

Lukiolaiset veden armoilla

Lahdessa järjestettiin 8. syyskuuta Veden armoilla -liveroolipeli, jossa fiktiivisen Poukaman kaupungin vesi oli saastunut sabotaasin seurauksena. Lukiolaisille suunnatussa pilottitapahtumassa opiskelijat ratkoivat ympäristökatastrofia eri alojen asiantuntijoiden johdolla.

Asiantuntijoita oli mukana LAB-ammattikorkeakoulusta, LUT-yliopistosta ja Helsingin yliopistosta, Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikön asiantuntija Mari Merenluoto kertoo.

Yksittäinen lukiolainen pääsi esimerkiksi ratkaisemaan rikollisen henkilöllisyyttä, selvittämään, miten vesi oli saastunut, tekemään psykologin ohjeita tilanteeseen, johtamaan kriisitilannetta tai kirjoittamaan artikkeleita, roolipelin käsikirjoituksen laatinut pelipedagogi Jori Linnamäki kertoo.

Hän osallistui itsekin päivän mittaiseen tapahtumaan.

– Opiskelijoilla oli mainioita ideoita ja pelaamista. Kävin pelaamassa psykologiryhmässä asiakkaana, joka oireili vahvasti kriisiin liittyen. Sain empaattista ja hyvää tukea.

Merenluodon mukaan tapahtumaan osallistui noin 70–80 toisen vuoden lukio-opiskelijaa sekä eri alojen asiantuntijoita.

Tarkoituksena oli Merenluodon mukaan ympäristöteeman lisäksi korostaa monialaisen yhteistyön merkitystä kriisitilanteissa.

Tapahtuma järjestettiin nyt ensimmäisen kerran. Tulevaisuudessa tapahtuma on Merenluodon mukaan tarkoitus järjestää kaikille Lahden toisen vuoden lukiolaisille.

Roolipelit eivät ole oppimisen taikakeino

Jori Linnamaa kertoo, että Suomen liveroolipelikenttä on syventynyt ja laajentunut valtavasti viime vuosina. Peleissä voi oppia muun muassa erilaisista konflikteista.

– Esimerkiksi Palestiinan ja Israelin väliseen jännitteeseen perustuva peli antoi minulle liikuttavan ja syvän kokemuksen. Se sai näkemään Lähi-Idän dynamiikkaa uusin silmin ja ottamaan siitä itse myös lisää selvää.

Roolipelit eivät kaikesta huolimatta ole taikakeino kaikkeen oppimiseen, Linnamaa sanoo.

Hänen mukaansa kaikki opetettavat asiakokonaisuudet eivät välity roolipelissä parhaalla tavalla.

– Jokaisella on erilaisia vahvuuksia oppimisessa, ja yhdelle tällainen oppiminen voi olla huomattavasti vaikeampaa kuin toiselle.

Jori Linnamaa rohkaisee kaikkia kokeilemaan roolipelaamista. Asioiden näkeminen toisen silmin voi vapauttaa aivan uudenlaiseen ajatteluun.