Ruokakauppaketjut kiinnittävät nyt huomiota myös kauppojen ulkopuolella syntyviin päästöihin

Sekä Kesko, S-ryhmä että Lidl vaativat jatkossa tavarantoimittajiaan vähentämään päästöjään.

Molemmat suuret suomalaiset ruokakauppaketjut pyrkivät nollaamaan päästönsä koko arvoketjunsa osalta.

Arvoketju tarkoittaa myytävän tuotteen koko elinkaarta. Se sisältää muun muassa raaka-aineiden kuljetuksen, tuotteen valmistuksen, lopullisen käytön sekä kierrätyksen.

Aikaisemmin yritykset ovat keskittyneet omiin päästöihinsä, joita syntyy kaupoissa esimerkiksi valaistuksesta ja kylmälaitteista. Lidl on tiedotteidensa mukaan saavuttanut hiilineutraaliuden omassa toiminnassaan vuonna 2022. S-ryhmä ja Kesko tavoittelevat sitä vuoteen 2025 mennessä.

S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Nina Elomaan mukaan päästöistä 99 prosenttia syntyy muualla kuin kauppojen toiminnassa, ja näiden päästöjen nollaaminen on kunnianhimoinen ja vaikea hanke.

— Rehellisyyden nimissä on sanottava, että kaikkia keinoja mekään emme vielä tiedä. Tiede kehittyy ja uusia keinoja varmasti tulee, hän sanoo.

S-ryhmän ja Keskon tavoitteena on saada arvoketjustaan päästöneutraali vuoteen 2050 mennessä. Molemmat kotimaiset ketjut sekä Lidl vaativat suurimpia tavarantoimittajiaan laatimaan omat ilmastotavoitteensa lähivuosina. Kaikki käyttävät apuna kansainvälistä Science Based Targets -aloitetta.

Kansalaisjärjestö Finnwatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola pitää tavoitteita paitsi realistisina, myös välttämättöminä.

— Oikeastaan on epärealistista, että tällaisia tavoitteita ei tehtäisi, hän sanoo.

Finnwatch valvoo yritysten maailmanlaajuisia vaikutuksia. Leipolan mukaan ruokaketjut voisivat tavoitella päästöttömyyttä nopeammin.

— On tärkeää ymmärtää, että arvoketjun päästöjen vähentäminen ei ole vain kiva lisä, vaan aivan ydinasia, hän sanoo.

EU:n tavoitteena on olla kokonaan hiilineutraali vuonna 2050. Jos ilmaston lämpeneminen halutaan rajoittaa 1,5 asteeseen, koko maailman tulisi olla samassa aikataulussa.

  • Science Based Targets Initiative (SBTi) on ilmastonmuutokseen keskittyvä aloite, jonka tavoitteena on auttaa yrityksiä vähentämään päästöjään. Näille yrityksille se tarjoaa keinoja, jotka perustuvat ajankohtaiseen ympäristötieteeseen ja Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteeseen.
  • SBTi on YK:n ja kansainvälisten ympäristöjärjestöjen yhteishanke. SBTi:tä hyödyntää tällä hetkellä noin 4000 yritystä, joista 117 on suomalaisia.