Somettamisesta Vantaalla uusi harrastus lapsille ja nuorille

Vantaan kaupunki tarjoaa maksuttomia harrastuksia koululaisille, ja ensi lukuvuonna myös somettamisesta voi saada harrastuksen. Tarkoituksena on lisätä lasten ja nuorten medialukutaitoa.

Vantaalla ohjattujen harrastusten ulkopuolelle jää noin joka kolmas lapsi. Sen takia Vantaa tarjoaa maksuttomia harrastuksia 1.–9. luokkalaisille koulupäivän yhteyteen. Harrastusten Vantaan projektipäällikkö Anna Puhakka esittelee somettamisen uutena harrastusvaihtoehtona ensi lukuvuodeksi. Etenkin yläkouluissa somettamista ja vaikuttajan työn oppimista on toivottu paljon.

– Pystymme sellaisen harrastuksen kautta lisäämään esimerkiksi medialukutaitoa, ja miten asioita voi tehdä somessa turvallisesti, Puhakka kertoo.

Puhakka lisää, että maksuttomia harrastuksia järjestetään täysin lasten ja nuorten toiveiden pohjalta.

– Meidän työmme kunnissa on löytää oikeat toimijat ja mahdollistaa toiveiden toteutuminen.

Digitalisaation yleistyminen on lisännyt lasten ja nuorten kiinnostusta muihinkin digiharrastuksiin kuten koodaamiseen ja e-urheilulajeihin. Myös koronapandemia on vaikuttanut harrastusten sähköistymiseen, sillä koronarajoitusten aikana etenkin yläkoululaisille oli hankala järjestää harrastustoimintaa.

Kuvassa kyltti, jossa lukee "Sukkasillaan, kiitos!"

Harrastuksia järjestetään muun muassa Vantaan kirjastoissa. Tikkurilan kirjastossa on mahdollisuus harrastaa pelirobokerhoa.

Kielelliset rajoitteet haasteena

Vantaa pyrkii esteettömyyteen ja tasavertaisuuteen harrastuksissa. Se asettaa kaupungille myös haasteita, koska Vantaalla muunkielistä väestöä on 23 prosenttia. Muunkieliset lapset pyritään mahdollisuuksien mukaan tavoittamaan monikielisellä viestinnällä, johon lukeutuu muun muassa venäjän, arabian, viron, serbian ja albanian kieli.

Sanaston kerryttäminen tapahtuu sitten harrastaessa.

– Harrastukset tukevat hyvin laajalti kielellistä oppimista sekä muunkielisillä että myös suomenkielisillä lapsilla, Puhakka kuvaa.

Maksuttomia harrastuksia on ollut järjestetty vuodesta 2021, ja se on osa Harrastusten Vantaa -mallia. Tavoitteena on saada harrastusten piiriin ne lapset, jotka eivät aiemmin ole osallistuneet harrastuksiin, sekä tukea lasten ja nuorten hyvinvointia. Uusiin harrastuksiin nuoret pääsevät ilmoittautumaan syksyllä.


Harrastamisen Suomen malli

Harrastusten Vantaa on osa Harrastamisen Suomen mallia, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön hanke. Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia, parantaa tasavertaisuutta sekä vähentää syrjäytyneisyyttä. Kunnat järjestävät harrastuksia valtionavustuksen tuella, jota kunnat ja kaupungit hakevat opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Tänä keväänä valtio jakaa avustuksia 17 miljoonaa euroa lukuvuodelle 2023–2024.

Harrastamisen Suomen malli perustuu lasten ja nuorten omiin toiveisiin. Harrastustoiveita kerätään esimerkiksi valtakunnallisilla koululaiskyselyillä tai koulukohtaisesti.

– Viime syksynä toteutetun valtakunnallisen koululaiskyselyn mukaan jo 85 prosentilla nuorista on mieluisa harrastus, toteaa koordinaattori Tarja Vartiainen Harrastamisen Suomen mallista.

Vuonna 2020 harrastuksia oli 80 prosentilla.