Suomalaisyrityksen kehittelemä uusi laite uudistaa typen ja fosforin keräämisen jätevedestä

Uuden keksinnön avulla voidaan kerätä korkean ravinnepitoisuuden jätevesistä talteen ravinteet, jotka esiintyvät ennen jätevedenpuhdistusprosessia. Innovaatio poistaa typpeä ja fosforia jätevedestä. 

Jätevedestä pystytään pian keräämään jopa 90 prosenttia luonnolle ylimääräisistä ravinteista jo ennen sen siirtymistä jätevedenpuhdistamolle. Menetelmällä saadut typpi ja fosfori voitaisiin jatkokäyttää muun muassa maatalouden lannoitteina.

NPHarvest sai 2,2 miljoonan euron suuruisen rahoituksen laitteen markkinoille viemiseksi. Rahoitus koostuu 1,3 miljoonan euron pääomasijoituksista ja 900 000 euron avustuksesta Suomen ympäristöministeriöltä. 

Aalto yliopistossa alkunsa saaneen yrityksen suunnittelema talteenottomenetelmä on kaksivaiheinen prosessi. Se kerää ja kierrättää kustannustehokkaasti typpeä ja fosforia jätevedestä. 

– Jätevedessä fosfori on liukoista eli fosfaattia. Kun sen sekaan lisätään kalkkia, reagoivat ne keskenään muodostaen kalsiumfosfaattia, joka ei enää ole liukoista. Tämän ansiosta muodostunut sakka saadaan eroteltua nesteestä, yrityksen toimitusjohtaja Juho Uzkurt Kaljunen toteaa. 

Liukoisella aineella tarkoitetaan ainetta, joka voi sekoittua toiseen aineeseen. 

Toinen vaihe ravinteiden talteenotossa on ammoniakin strippaus. Veden ollessa emäksistä, muuttuu siinä sisältävä ammoniakki kaasumuotoon. Sen jälkeen kaasuuntunut ammoniakki ohjataan reaktioon hapon kanssa, jotka reagoidessaan muuttuvat ammoniumsuolaksi.  

Strippauksella tarkoitetaan prosessia, jossa yksi tai useampi aine erotetaan nesteestä.  

Ravinteet kuten typpi ja fosfori ovat elintärkeitä maanviljelyssä käytettävissä lannoitteissa. Uuden prosessin lopputuotteena syntynyt ammoniumsulfaatti voidaan myydä takaisin lannoitevalmistajille. 

Näitä ravinteita päätyy runsaasti ympäristöön muun muassa maatalousalueilta huuhtoutumalla sekä jäteveden mukana. 

Innovaation tarkoituksena on päästä poimimaan ravinteet ennen jäteveden siirtymistä jätevedenpuhdistamolle. Se, mitä jäteveden mukana päätyy luontoon, määrittelee jätevedenpuhdistamon ympäristölupa. 

Yrityksen on tarkoitus saada testilaite asiakkaille vielä tämän vuoden puolella kokeiluun.  

– Aikaisimmillaan teknologia voitaisiin nähdä aktiivisessa käytössä vuoden 2025 lopulla, Uzkurt Kaljunen sanoo.