Vuollejokisimpukat siirretään Raide-Jokerin tieltä

Pikaraitiotien rakentaminen Vantaanjoen yli edellyttää rauhoitettujen vuollejokisimpukoiden siirtämistä Veräjämäen kohdalla.

Raide-Jokerin vaikutusta sen reitillä oleviin luontokohteisiin on selvitetty. Pikaraitiotie risteää esimerkiksi Vantaanjoen kanssa, jossa elää rauhoitettuja vuollejokisimpukoita. Vain sillan kohdalla elävät simpukat siirretään, eikä niille aiheudu siirrosta haittaa.

Paikalla kulkeva silta puretaan ja tilalle rakennetaan sillat raitiotietä ja kevyenliikenteenväylää varten.

−Simpukat voivat vaurioitua, kun joen pohjaan paalutetaan väliaikaisia puupilareita ja joen kohdalla tehdään rakennustöitä. Rakennustyöt nostattavat maa-ainesta joen pohjasta, ja simpukat saattaisivat hautautua sen alle, sanoo Raide-Jokerin allianssin ympäristösuunnittelija Juha Kiiski Ramboll Oy:stä (kuvassa yllä).

Vuollejokisimpukoita on siirretty aiemminkin rakennushankkeiden tieltä. Niiden tiedetään toipuvan siirrosta hyvin. Siirron saa suorittaa vain lajiin perehtynyt asiantuntija.

Arvion mukaan paikalla elää noin 1100 vuollejokisimpukkaa. Vantaanjoessa niitä on miljoonia yksilöitä. Laji on suojeltu EU:n luontodirektiivissä ja Suomen luonnonsuojelulaissa. Vantaanjoki kuuluu Natura 2000 -verkostoon.

 

Vantaanjoessa elää monenikäisiä vuollejokisimpukoita. Aikuinen yksilö on hieman alle kymmenen senttimetriä pitkä.
Kuva: Juha Syväranta / Alleco Oy

Vuollejokisimpukka leviää vähitellen takaisin

Vantaanjoen arviointi on saatu päätökseen ja siirtolupahakemus lähtee pian ELY-keskuksen arvioitavaksi.

Simpukat kerätään joesta käsin ja nostetaan vesiastiaan. Sen jälkeen ne lasketaan uuteen paikkaan Vantaanjoessa. Paikka, johon simpukat siirretään, tutkitaan etukäteen. Näin varmistetaan, että se soveltuu simpukoiden elinympäristöksi.

−Simpukat siirretään ylävirtaan. Näin rakennustöistä aiheutuva veden samentuminen ei häiritse niitä, sanoo ELY-keskuksen johtava asiantuntija Ilpo Huolman.

Siirrot ajoitetaan kesään tai syksyyn. Talvella vuollejokisimpukka kaivautuu joen pohjaan, jolloin niitä on vaikeampi löytää. Aikaisin keväällä tulvavedet estävät siirtämisen. Vesi on silloin sameaa ja virtausta on liikaa.

Vuollejokisimpukoita ei siirretä rakennushankkeen päätyttyä takaisin, vaan ne jäävät uuteen paikkaan. Laji pääsee leviämään takaisin vanhalle elinpaikalleen rakentamisen päätyttyä, eikä elinympäristölle koidu pysyvää haittaa.

−Sellaisiin rakennushankkeiseen tuskin myönnettäisiin lupaa, joka aiheuttaisi pysyvää haittaa vuollejokisimpukan elinympäristölle. Ei sellaista ole kukaan meiltä tietääkseni koskaan hakenutkaan, sanoo Huolman.

Tutkimussukeltajat keräsivät vuollejokisimpukoita käsin Vantaanjoen selvitystä varten. Kuvassa ovat tutkimussukeltajat Jouni Leinikki ja Jaakko Leppänen. Kuva ei liity Raide-Jokeri -hankkeeseen.
Kuva: Juha Syväranta / Alleco Oy

Raide-Jokeri

  • Pikaraitiotie, jonka on tarkoitus kulkea Espoon Keilaniemestä Oulunkylän kautta Itäkeskukseen.
  • Korvaa samalla reitillä liikennöivän bussin 550. Raide-Jokeri mahdollistaa suurempien henkilömäärien kuljettamisen.
  • Rakentamisen on tarkoitus alkaa keväällä tai kesällä 2019.
  • Tavoitteena on, että liikennöinti alkaa 2020-luvun alkupuolella.
  • Toteutetaan allianssimallina, jossa mukana tilaajat Helsingin ja Espoon kaupungit, suunnittelijat Ramboll Oy, Sitowise Oy ja VR Track Oy, sekä urakoitsijat YIT ja VR Track.

    Artikkelia on muokattu 15.9.2018 klo 10:07: Lisätty viittaus, että Juha Kiiski esiintyy artikkelin pääkuvassa.