Taloyhtiöt ovat sähköautojen latausinfran pullonkaula

Latausinfrastruktuurin suurimmaksi haasteeksi ovat osoittautuneet taloyhtiöt. Yhtiökokouksissa ei aina heru lupaa latauspisteen rakentamiseen edes omalla rahalla.

 

Liikenne- ja viestintäministeriön liikenneneuvos Saara Jääskeläisen mukaan taloyhtiöissä pelätään, että edessä on kallis sähkökeskusremontti, jos latauspisteitä joudutaan rakentamaan tulevaisuudessa lisää. Osakkaita tulee kohdella yhdenvertaisesti, eikä vanhoja sähkökeskuksia ole suunniteltu kattamaan useiden latauspisteiden vaatimaa kuormaa.

−Latausverkoston on tarkoitus rakentua siten, että sähköautoja ladataan ensisijaisesti öisin auton omistajien omilla kotipihoilla, Jääskeläinen sanoo.

Jos tällä hallituskaudella tehdyt energia- ja ilmastostrategian tavoitteet toteutuvat, Suomessa on vähintään 250 000 täyssähköautoa ja ladattavaa hybridiä vuonna 2030.

Julkiset latauspisteet kattavat koko latausverkostosta karkeasti arvioituna noin 10 prosenttia. Suurimmat investoinnit joutuvat siis väistämättäkin tekemään taloyhtiöt ja kuluttajat itse. Latausasema maksaa 600 eurosta tuhansiin euroihin. Itse latausasema ei ole kallis, mutta asennus- ja muutostyöt maksavat.

Valtio on tarttunut ongelmaan osoittamalla taloyhtiöille vuosittaista tukea 1,5 miljoonaa vuoteen 2020 saakka. Jos taloyhtiö rakentaa vähintään viisi latauspistettä, se voi saada Asumisen rahoitus- ja rakentamiskeskus ARA:lta tukea kolmannekseen hankkeen kuluista.

Energiateollisuuden asiantuntija Tuukka Heikkilä muistuttaa, että useimmiten taloyhtiöiden huoli kalliista remontista on turha. Suurimpaan osaan taloyhtiöitä saa useita latauspaikkoja ilman järeitä muutoksia.

— Hyvä indikaattori on se, että jos taloyhtiössä saa käyttää auton sisätilalämmitintä, niin sähköjärjestelmä kestää yleensä myös sähköautojen latauksen, sanoo Heikkilä.

Omakotitaloon latauspisteen saa lähes aina vaivattomasti ja pienillä kuluilla.

Julkisten latausasemien määrä kasvussa

Sähköautojen latausinfrastruktuuri on vielä lapsen kengissä, mutta tilanne paranee julkisten latauspisteiden osalta jatkuvasti. Vuonna 2018 Suomessa oli 2050 latauspistettä. EU:n jakeluinfradirektiivi suosittaa, että kymmentä sähköistä ajoneuvoa kohden olisi vähintään yksi julkinen latauspiste.

Suomessa tavoite toteutuu kirkkaasti. Julkisten latausasemien määrä on kasvanut hieman sähköisten ajoneuvojen määrää nopeammin.

Viime vuonna noin 5 prosenttia uusista rekisteröidyistä ajoneuvoista hyödynsi käyttövoimanaan sähköä. Kaikkiaan täyssähköautoja huristeli Suomen teillä noin 2400 kappaletta ja ladattavia hybridejä reilut 13 000.

Neljännesmiljoona sähköautoa tarvitsee noin 25 000 julkista latausasemaa ympäri Suomea. Sen on arvioitu lisäävän sähkönkulutusta 0,7 terawattituntia vuoteen 2030 mennessä. Suuruusluokaltaan se vastaa noin 80 uutta maatuulivoimalaa.

Valtio vauhditti vuosina 2017–2018 julkisen latausverkoston rakentamista 4,8 miljoonan euron kärkihankerahoituksella. Lisäksi latausasemien rakentamista on tuettu jakeluinfratuen muodossa 1,5 miljoonalla eurolla vuodessa. Jakeluinfratuesta osa on jäämässä käyttämättä, koska tuen hakijoita ei ole ollut riittävästi.