Tekoäly lisää tasa-arvoa ja nopeutta elokuvien jälkituotantoon

Vaikka teknologia kehittyy, tarvitaan ihmistä yhä välittämään tunteita valkokankailta katsojille.

Elokuva-ala on tekoälyn vaikutuksesta murroksessa toteavat 360° verkkomedian haastattelemat alan asiantuntijat. Elokuvien jälkituotannossa tekoälyä käytetään Suomessakin jo nyt muun muassa nopeuttamaan työtä automatisoimalla joitakin toimintoja.

Suurimmassa osassa jälkituotannossa käytettävissä ohjelmista löytyy myös tekoälyä käyttäviä työkaluja. Näistä yksi on Adoben kuvanmuokkausohjelma Photoshop.

– Photoshopin generatiivinen täyttö -toimintoa käytetään esimerkiksi korjaamaan pieniä virheitä. Jos kuvien taustalle on jäänyt jotain sinne kuulumatonta, ne pystytään poistamaan, tuotantoyhtiö Yellow Film & TV:n tekninen asiantuntija Ossi Sorjonen kertoo.

Tekoälyn luomissa kuvissa tulee kuitenkin vastaan ongelma. Valmiita tekoälyn tekemiä kuvia ei pysty muokkaamaan. Jos tekoälyn luoma valmis kuva ei miellytä, on luotava kokonaan uusi.

Tekoäly luo jälkituotantoon mahdollisuuksia 

Elokuvakäsikirjoittajille ja näyttelijöille tekoäly on koettu uhkana. Hollywoodin käsikirjoittajat ja näyttelijät lakkoilivat viime vuoden toukokuusta syyskuuhun muun muassa tekoälyn lisääntyneestä käytöstä ja sen aiheuttamista ongelmista johtuen.  

Jälkituotannon kannalta tekoälyä pidetään kuitenkin enemmän mahdollisuutena kuin uhkana.  

Tekoälyn tuo elokuva-alalle tasa-arvoisuutta.  

– Meille jälkituotantopuolella tekoäly nähdään enemmän positiivisena. Me pystymme nyt ensimmäistä kertaa meidän resursseillamme tekemään saman tyyppisiä asioita, isot studiot esimerkiksi USA:ssa ovat tehneet jo pitkään, kertoo tuotantoyhtiö Solar Films Inc. Oy:n jälkituotantovastaava Joel Olander 

Elokuvaleikkaaja ja elokuvaleikkauksen professori Harri Ylönen odottaa tulevaisuudessa elokuvaleikkauksen työkaluksi tekstipohjaista leikkaamista, jossa tekoäly analysoi elokuvan ääniraitaa. Tämän avulla elokuvasta pystyy etsimään kohtia tekstihaulla ja elokuvaa on mahdollista leikata tekstiä muokkaamalla.  

Taidetta ihmisiltä ihmisille 

Vaikka tekoäly voi nopeuttaa elokuvan leikkaamista, on elokuvan tekeminen hyvin aikaa vievää ajatustyön kannalta. Varsinainen elokuvan leikkaaminen ja oikean materiaalin löytäminen ei vie nytkään hirveästi aikaa verrattuna siihen, kuinka kauan ajatustyöhön kuluu. Leikkaajan ja ohjaajan on ymmärrettävä minkälainen elokuvasta voi tulla ja miten ideat luodaan näkyviksi. 

Harri Ylönen ei näe, että tekoäly voi olla etenkään jälkituotannon kannalta alalla uhka. Elokuvat ovat taidetta, joka luodaan ihmisiltä ihmisille. Ihmistä tullaan tarvitsemaan, kun halutaan tehdä tunteita välittävää sisältöä. Sisällöstä ei saa tulla itseään toistavaa ja geneeristä massaa.  

– Vaikka tekoäly kehittyy ja sen avulla pystytään tekemään enemmän, vaaditaan aina ihminen valitsemaan, mikä on laadukasta ja ihmisiä kiinnostavaa, kommentoi puolestaan Olander.   

Tekoäly on selvästi tullut jäädäkseen ja sen käyttö lisääntyy jatkuvasti. Sorjonen kertoo sen olevan niin sanottu välttämätön paha. On pysyttävä kehityksen mukana, jos ei halua jäädä muista jälkeen.  

 

Generatiivinen täyttö kuvankäsittelyssä:

  • Generatiivinen täyttö on yksi Adoben maaliskuussa 2023 julkaistun tekoälyohjelma Fireflyn työkaluista.
  • Työkalu löytyy Adoben Photoshop -ohjelmasta.
  • Muita Fireflyn työkaluja ovat esimerkiksi generatiivinen värittäminen, generatiivinen laajentaminen ja tekstistä kuvaksi -työkalu.
  • Toiminnolla on mahdollista poistaa virheitä tai lisätä sisältöä kuvaan.
  • Kuvasta valitaan kohta, jota halutaan muokata. Tekoäly täyttää valitun alueen kirjoitettujen ohjeiden perusteella.