Vantaa saattaa päästä irti fossiilisista polttoaineista vuonna 2026

Uusi vaarallisen jätteen käsittelylaitos lisää omavaraisuutta jätteenkäsittelyssä ja energiantuotannossa.

Vantaalla on aloitettu uuden jätteenkäsittelylaitoksen valmistelutyöt. Vuonna 2025 valmistuvassa laitoksessa tullaan käsittelemään vaarallista jätettä, kuten lääkkeitä, öljyä ja maaleja.

Uusi laitos lisää Suomen omavaraisuutta vaarallisen jätteen käsittelyssä ja energiantuotannossa. Noin puolet Suomessa muodostuvasta vaarallisesta jätteestä käsitellään Riihimäellä. Loput kuljetetaan Eurooppaan käsiteltäväksi.

– Tulevaisuudessa toisen puolen käsittelemme me Vantaalla, kertoo Vantaan Energian liiketoimintajohtaja Kalle Patomeri.

Hänen mukaansa uudessa laitoksessa ei kuitenkaan voida käsitellä kyllästettyä puuta. Se täytyy viedä Saksaan käsiteltäväksi.

Jätteet tullaan polttamaan noin 1 300 asteen lämpötilassa, jolloin palaminen on puhdasta ja turvallista. Palamisesta syntyvä savukaasu puhdistetaan muun muassa kalkilla ja aktiivihiilellä.

Päästöt ovat Patomeren mukaan lopulta yhtä vähäisiä kuin autossa. Kun kemialliset yhdisteet hajoavat, niistä ei ole vaaraa luonnolle eikä ihmisille.

Uusi laitos korvaa maakaasun käyttöä

Palamisesta syntyvä lämpö hyödynnetään Vantaan kaukolämpöverkossa kiinteistöjen lämmitykseen. Uusi laitos tulee tuottamaan noin kymmenen prosenttia vantaalaisten tarvitsemasta lämmöstä ja korvaa maakaasun käyttöä.

– Tämä on yksi askel siihen, että jatkossa ei enää poltettaisi fossiilisia tuontipolttoaineita.  Vuonna 2026 meillä pitäisi olla tilanne, että emme polta öljyä, kaasua, hiiltä tai turvetta.

Nykyisessä Vantaan jätelaitoksessa kotitalouksien sekajätteet poltetaan energiaksi. Laitos palvelee noin 1,5 miljoonaa suomalaista Hangosta Porvooseen ja pohjoisimmillaan Karkkilaan.

Savukaasun puhdistusprosessi

  1. Korkea lämpötila varmistaa, että palaminen on puhdasta.
  2. Happamat aineet, kuten rikkidioksidi, sidotaan kalkilla.
  3. Raskasmetallit, kuten lyijy, sidotaan aktiivihiilellä.
  4. Tuhka ja pöly kerätään imureilla talteen.
  5. Savukaasupesurilla kerätään talteen viimeisetkin tuhkahiukkaset. Samalla kerätään talteen lämpöä.