Tekoäly on taiteessa työkalu

Taiteeseen voi ottaa tekoälyä mukaan, mutta jos se pääsee dominoivaan asemaan, tulee sitä kuvatuotantoa eikä taidetta, kertoo tekoälyä työssään hyödyntävä kuvataiteilija.

Tekoälyn käytöllä on suurta vaikutusta taidealaan. Yhdysvaltalainen Academy of Animated Art (AAA) -järjestö on koonnut tilastoja aiheesta ja niiden mukaan 74 prosenttia taiteilijoista pitää tekoälyä hyödyntäen luotua taidetta epäeettisenä, kun tekoälyä hyödyntävät generointi- ja kuvanmuokkaustyökalut ovat madaltaneet kynnystä luoda taidetta.

AAA:n tilastoissa sanotaan myös, että osa taiteilijoista on käyttänyt tekoälyä joissain määrin työssään. Jutun mukaan tekoälyä työssään hyödyntävät taiteilijat pitävät tekoälyä työkaluna luovassa työssään, lähinnä ideoinnissa. Tekoälyn nähdään siis välineinä, resursseina ja teknologiana ennemmin kuin taidemuotona. Kuvataiteilija Hannu Töyrylä hyödyntää tekoälyä työssään. Hänen teoksensa lähtevät valokuvista, jotka tekoälyä työprosessissa hyödyntäen muuttuvat esimerkiksi grafiikkaa muistuttaviksi vedoksiksi tai hitaasti muuttuviksi kuviksi.

-Omassa työskentelyssäni olen kesyttänyt tekoälyn kuvaa hahmottavaksi teknologiaksi, jonka pohjalta voin ideoida ja rakentaa omia, kuvaa tekeviä ja muuntavia prosesseja.

AAA:n tilastojen mukaan suurin osa ammattilaisista ja yleisöstä on sitä mieltä, että tekoälyllä tehtyä taidetta ei tulisi pitää taiteena lainkaan.

– Koko ajan joudun tasapainoilemaan sen kanssa, onko tulos minun vaiko koneen tekemä. Etsimään keinoja pysyä sillä alueella, että teokset ovat omaa ilmaisuani, Töyrylä pohtii.

Töyrylän mukaan tekoälyä kannattaakin ottaa omaan prosessiinsa mukaan riittävän pieninä työvaiheina, jotta edelleen itse tekee sitä teosta eikä ajelehdi tekoälyn vietävänä.

Hannu Töyrylän taideteos 1979. Kuvassa kasvot ruudulla himmeän lampun valossa.

Töyrylän taideteos, 1979, hyödyntää tekoälyä. Teoksessa näytöllä oleva kasvokuva muuttuu koko ajan, ja saa vähitellen katsojan kasvonpiirteitä. Kuva: Hannu Töyrylä

Pelkkä konevoima ei tuota taidetta

Vaikka Töyrylä käyttää tekoälyä hyödykseen työssään, hän on tietoinen vaikutuksesta, joka tekoälyllä on suuren yleisön näkökulmasta taidemaailmaan.

– Tekoälyn näennäinen helppous pirstaloi entisestään kulttuurin kenttää. Kuka tahansa voi niin sanotusti tuottaa teoksia, joita pitää itse taiteena. Niille voi löytää yleisön, joka ei tunnusta taidemaailman auktoriteettia vaan arvostaa vain hienon näköistä.

Töyrylä painottaa, että taiteilijan ammattitaitoon kuuluu visuaalinen taju, kyky soveltaa tekniikoita ja löytää oma ilmaisu. Mutta hän myös kyseenalaistaa, riittääkö tämä erottamaan taiteen tulevaisuuden väistämättömästä kuvatulvasta.

Töyrylä, tekoälyä työssään hyödyntävänä taiteilijana. kehottaa taidemuodoissa tutkimaan tapoja ottaa tekoälyä käyttöön kulloinkin sopivalla tavalla. Hänen mukaansa parhaimmillaan tullaan näkemään eri taidemuotojen uudenlaisia yhdistelmiä: tekoälyä mukana syntyprosessissa ja jopa teoksissakin.

Jutun artikkelikuva on tehty tekoälyä hyödyntäen.

Suosituimmat tekoälyllä toimivat kuvageneraattorit     

  • Dall-E. OpenAI:n kehittämä, tekstipohjainen, selaimessa toimiva kuvageneraattori (1,5 miljoonaa käyttäjää)
  • Midjourney. Midjourney Inc:in toistaiseksi beta vaiheessa kuvageneraattori (14,5 miljoonaa käyttäjää)
  • Stable Diffusion. Münchenin yliopiston työryhmän kehittämä, syväoppimiseen perustuva kuvageneraattori (10 miljoonaa käyttäjää)

Lähde: Academy of Animated Arts: AI Art Statistics: The Ultimate List in 2024