Tekoälyn sovellukset luovan työn avuksi − “Huono ja halpa menee ohi hyvän ja kalliimman”

Tekoälyn ja sovelluksien kehittämisessä on nyt saavutettu uusi teknologian taso, jossa pystytään selvittämään tekoälyn ja sovelluksien vaikutuksia luovan alan ammattilaisiin.

Mitä enemmän tietokoneita saadaan auttamaan arkipäiväisessä työssä, sitä suurempi mahdollisuus, että ihminen laiskistuu. Yritykset tulevat käyttämään markkinoinnissa koko ajan enemmän tekoälyä, koska se on halpaa ja nopeaa, kertoo tekoälytutkija Hannu Toivonen.

− Pelkään, että tulemme näkemään yhä enemmän tekoälyllä tuotettua tekstiä, kuvia ja muuta sisältöä, joka on huolimattomasti tehtyä. Uhka on, että huono ja halpa syrjäyttää hyvän ja kalliimman.

Hannu Toivonen on tietojenkäsittelytieteen professori ja tekoälytutkija. Hän on tutkinut vuodesta 2010 alkaen tekoälyä ja sen luovuutta.
Tekoäly voi olla luova, mutta ainakin vielä se on eri tavalla kuin ihminen. Tällä hetkellä sovellukset pystyvät luomaan vain rajoitetusti luovaa sisältöä, mutta sovelluksia kehitetään ja opetetaan nopealla tahdilla.

Tekoäly on tehokas työpari, joka pystyy auttamaan ideoinnissa ja työstämisessä, mutta korjaukset tehdään ihmisten toimesta.

− Luova tekoäly antaa ihmisille mahdollisuuden tuottaa kuvia ja taidetta, johon he eivät olisi uskoneet pystyvänsä.

Luovuus on koettu kauan alueena, jossa ihmiset ovat hyviä ja tietokoneet huonoja. Nyt näemme, että tietokoneet tulevat korvaamaan tiettyjä osa-alueita luovuudesta ja taiteesta.

Tekoälyllä pystytään tietoisesti johtamaan harhaan, väittää tai antaa ymmärtää, että kuva tai taide on aitoa. Tekoälyn luoma ei kosketa ihmisiä samalla tavalla kuin ihmisen tekemä. On tärkeätä pyrkiä läpinäkyvyyteen, jotta ihmiset eivät koe, että heitä yritetään huijata tekoälyllä.

Hannu Toivosen taideteos Maailman onnellisin kansa 1

Hannu Toivonen: Maailman onnellisin kansa 1 (Tekoälyllä generoitu)

Tekoälyhype huolestuttaa tutkijoita

Sovelluksien kuten Chat-GPT:n ja kuvien generointisovellus Stable Diffusion avulla kiinnostus tekoälyyn kasvoi räjähdysmäisesti.

− Tutkijoina teemme pitkäjänteistä perustutkimusta ja kehitämme uusia menetelmiä, mutta markkinoilla tehdään isoja lupauksia tekoälyn kehityksestä. Jos lupaukset eivät toteudu, kiinnostus tekoälyyn laskee ja se voi vaikuttaa tutkimuksenkin rahoitukseen.

Tekoälyllä sovelluksien kehittäminen helpottuu koko ajan, ja mitä helpompi on tuottaa sovelluksia, sitä laiskemmin ja nopeammin niitä tuotetaan, kertoo Toivonen.

Nopealla tuottamisella virheiden määrä sovelluksissa kasvaa. Teknologian kehittämisessä on panostettava vastuullisuuteen ja varovaisuuteen, koska riskejä on ennakoitava ja niiden toteutumista vältettävä.

Kuva Hannu Toivosesta.

Hannu Toivoselta ilmestyi vuonna 2023 tekoälyyn keskittynyt tietokirja.