Taiteilijoiden eläkkeistä on kova kilpailu

Taiteilijoiden eläketulot jäävät usein pieniksi. Taiteilijoiden eläkettä jaetaan hakijoille, mutta heistä sen saa vain noin kymmenesosa.

Taiteen edistämiskeskus jakaa vuosittain taiteilijoiden eläkkeitä, joiden koko määrä vastaa yhteensä 51 täyttä eläkettä. Viime vuonna taiteilijan eläke myönnettiin 63 taiteilijalle. Hakijoita oli yli kuusisataa.

– Karsinta on kova. Karkeasti arvioiden vain joka kymmenes hakija saa eläkkeen, kertoo taiteen tukemisen päällikkö Henri Terho.

– ­Lähes kaikki hakijat ovat ammattitaiteilijoita ja lähes kaikkien toimeentulo on varsin hauras. Karsinta on sydäntä riipivää, kun tietää millaisista panoksista on kyse.

Hakemusten määrä on ollut kasvussa, sillä taiteilijoiden muut eläketulot jäävät usein pieniksi.

Taiteilijajärjestöt ovat vuosia esittäneet, että taiteilijaeläkkeiden määrää tulisi lisätä. Myös taiteen edistämiskeskus on ajanut asiaa.

Kokonaistulot vaikuttavat taiteilijoiden eläkkeeseen

Taiteilijaneläkkeeseen vaikuttavat myös muut eläketulot ja muut tulot. Mikäli tulot ylittävät tulorajan 1419,41, ei taiteilijan eläkettä voi saada. Osaeläkkeen tuloraja on 2838,82 euroa. Eläkettä voi myös joutua hakemaan useamman kerran ennen kuin se myönnetään.

Kuvataiteilija Jaakko Niemelä on saanut osaeläkkeen ensimmäisellä hakukerralla. Se oli iloinen uutinen.

­– Taiteilijan tulot ovat epäsäännölliset. Voi olla yksi hyvä vuosi ja sitten taas mennä pari kolme vuotta, ettei ole mitään töitä. Eläke on tunnustus tehdystä työstä.

Taiteilijoiden eläkkeitä on jaettu vuodesta 2016 lähtien. Tällä hetkellä taiteilijan eläkkeitä jaetaan runsaalle tuhannelle taiteilijalle.

–­ Eläkkeitä voisi jakaa useammalle ja koko potti voisi olla isompi. Myös eläkkeen määrä voisi olla lähempänä valtion apurahaa, joka on noin 2000 euroa kuussa.

Taiteilijoille jaetaan apurahoja viideksi, kolmeksi, yhdeksi tai puoleksi vuodeksi kerrallaan. Apurahoista päättää taiteen edistämiskeskus, joka jakaa apurahat eri taiteenalojen kesken.

–­ Yhden eläkeläisen saama raha on noin 15000 euroa vuodessa, sanoo Terho.

Keskimääräinen eläke on noin 21000 euroa vuodessa, joten taiteilijoiden eläkkeet jäävät selvästi tätä pienemmiksi.

 

Taiteilijan eläke on keskimääräistä pienempi

 

Eläke                                                    EUR
Taiteilijan eläke vuonna 2022              1419,41
Taiteilijan osaeläke vuonna 2022         709,7
Keskimääräinen eläke vuonna 2021    1784
Mediaanieläke vuonna 2021               1554