Terveystietoja voidaan jatkossa siirtää EU-maasta toiseen

EU-maiden välillä on suuria eroja potilastietojärjestelmien tasossa. Suomen edelläkävijyys saattaa uudistuksen myötä kääntyä haitaksi.

EU on hyväksymässä asetusehdotuksen, joka velvoittaa jäsenmaat maiden rajat ylittävään potilasdatan siirtoon. Tällöin esimerkiksi kotimaassa määrätyllä reseptillä saa hakea lääkkeet toisen maan apteekista. Näin toimitaan jo Suomen ja Viron välillä.

Jos henkilö joutuu hoitoon toisessa EU-maassa, olisi sen terveydehuollon ammattilaisilla pääsy katsomaan yhteenvetoa potilaan aiemmista hoidoista, perusdiagnooseista sekä allergioista. Näin kertovat sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaation ja tiedonhallinan yksikön erityisasiantuntijat Sari Palojoki ja Riikka Vuokko sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Potilastiedot kulkevat jatkossa sähköisen yhteyspisteen kautta maasta toiseen. Tämän vuoksi kaikkien jäsenmaiden tulisi kirjata potilastietonsa teknisesti ja sisällöllisesti samanlaisessa muodossa. Yhteyspisteestä tiedot siirtyvät maan potilastietojärjestelmään, jonka tulee olla uuden asetuksen sääntelyn piirissä. Muun muassa tietojen kääntämiseen ja siirrettävään muotoon muokkaamiseen käytetään tekoälyä.

– Niin kuin Suomessa jo tehdään, potilaalla on oikeus jatkossakin kieltää tietojensa jakaminen toisille terveysalan organisaatioille, sanoo Palojoki.

Sähköiset potilastietojärjestelmät ovat olleet jo pitkään käytössä Suomessa ja sen vuoksi on tehty päätöksiä siitä, mitä tietoja potilaan terveydestä kerätään ja miten niitä voidaan vaihtaa Suomen sisällä. Potilastietojärjestelmien tasossa on kuitenkin eroja EU-maiden kesken.

– Huolena on se, millaisia tietovaatimuksia meille uudistuksen myötä kohdistuu, sanoo Vuokko.
Hänen mukaansa se voi muuttaa sen, mitä tietoja tuotetaan mutta se voisi vaikuttaa myös nykyisiin potilastietojärjestelmiin. Tässä tilanteessa Suomen edelläkävijyys teknologiassa saattaisi kääntyä haitaksi.