Väitöskirjatutkimuksen mukaan työeläkkeet olisi perusteltua ottaa huomioon avioero-osituksessa

Nykyisellään lainsäädäntö ei mahdollista työeläkeoikeuksien huomioimista osituksessa. Suomessa aiheesta ei ole juurikaan käyty keskustelua toisin kuin muissa Pohjoismaissa.

Työeläkettä karttuu ansiotyöstä. Avioeron jälkeisessä omaisuuden jaossa, eli osituksessa, työeläkkeitä ei kuitenkaan oteta huomioon, vaikka ne ovat usein taloudellisesti merkittävä osa varallisuutta.

Oikeustieteen tohtori Tiina Väisänen on tutkinut Helsingin yliopistossa, tulisiko puolisoiden työeläkeoikeudet ottaa huomioon avioero-osituksessa. Väisäsen mukaan työeläkeoikeudet ovat yhteisten ponnistelujen hedelmiä, jotka olisi perusteltua puolittaa.

– Tutkimukseni väite on, että työeläkeoikeudet eivät ole vain sosiaaliturvaa vaan myös varallisuutta, joka perustuu ansiotuloon. Sitä kautta kumpikin puoliso voi vaikuttaa niiden kertymiseen avioliiton aikana, Väisänen sanoo.

Osituksessa avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan lähtökohtaisesti tasan, mutta työeläkeoikeuksien huomioon ottaminen osituksessa vaatisi muutoksia lainsäädäntöön.

Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa aiheesta on käyty paljon keskustelua ja tehty useita lainsäädäntötason selvityksiä. Vaikka selvityksissä on todettu, että perusperiaatteet puoltavat työeläkeoikeuksien huomioon ottamista, ei missään näistä kolmesta maasta ole vielä päädytty oikeuksien jakamiseen osituksessa.

Erityisesti Ruotsissa keskustelua on käyty tasa-arvon näkökulmasta. Työeläkeoikeudet jakautuvat ainakin joissain tilanteissa epätasaisesti puolisoiden kesken, yksi syy siihen ovat perhevapaat.

Avioeroja tapahtuu Suomessa yli kymmenentuhatta vuodessa ja osituksia toimitetaan tuhansia.

–Suomessa työeläkeoikeuksien laskennallinen arvo on yhtä suuri kuin kotitalouksien nettovarallisuus yhteensä. Yksittäiselle palkansaajalle työeläkeoikeuksilla on todella suuri merkitys, Väisänen sanoo.

Tiina Väisäsen väitöskirjatutkimus tarkastettiin Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa 30. syyskuuta.

Tutkimuksen tiivistelmä