Vantaan nuorisovaltuustolla on neljä painavaa syytä poistaa punainen liha kouluista ja päiväkodeista

Kouluissa on herätty pohtimaan yhä enemmän kouluruoan ilmastovaikutuksia.

Punaisen lihan kieltämistä kouluissa ja päiväkodeissa on ehdottanut Vantaan nuorisovaltuusto tekemässään aloitteessa. Aloitteessa oli neljä yhtä painavaa syytä, jotka ovat terveellisyys, ympäristöystävällisyys, saavutettavuus ja kustannustehokkuus.

– Me nuorisovaltuustossa toimimme ensisijaisesti nuorten edunvalvojana. Se tarkoittaa kouluruoan kannalta sitä, että kouluruoka on mahdollisimman laadukasta, sitä on saatavilla ja se on hyvää. Punaisesta lihasta luopuminen edistäisi kaikkia näitä tavoitteita, sanoo nuorisovaltuuston puheenjohtaja Vincent Joki.

Valtuustossa mietittiin myös muita hyviä ilmastoon liittyviä vaikutuksia, joita punaisesta lihasta luopumisesta seuraisi.

– Ilmastovaikutukset ovat yksi isoimmista ongelmista globaalissa mittakaavassa. Niiden ratkaiseminen on edellytys sille, että nuoret pystyvät tulevaisuudessa elämään normaalia ja hyvää elämää.

Hänen mielestään kouluissa puhutaan ilmastonmuutoksesta laajasti useamman eri oppiaineen yhteydessä.

– Siitä pitääkin puhua. Aihe on tärkeä.

Koulut vähentävät hävikkiä

Koulun rooli on tärkeä myös Jyväskylässä Mäkelänmäen koulussa työskentelevän erityisopettajan Jatta Päiväsen mielestä.

–­ Opetussuunnitelmankin arvot ovat sellaiset, että lapsista kasvatetaan ilmasto- ja ympäristötietoisia kansalaisia. Näen sen tärkeänä perusopetuksen tehtävänä.

Kouluruoan rooli on ilmaston kannalta tärkeä. Lasten suhtautuminen kasvisruokaan on neutraalia ja valitusta kuulee harvoin, Päivänen arvioi.

– Lapsille kouluruoka on osa arkea. Se on hyvä väylä tehdä valtakunnallisia ilmastotekoja, koska se vaikuttaa kuitenkin koko Suomen lapsiin.

Myös asenteissa kasvis- ja ilmastoystävällisempää ruokaa kohtaan on tapahtunut positiivista kehitystä ja kasvisruokaa toivotaan enemmän kuin aikaisemmin, pitkän työuran eri suurkeittiöissä tehnyt Niina Paananen kertoo.

Ruokahävikin vähentäminen on toinen tärkeä ilmastoteko. Kun ruokaa heitetään pois, menetetään samalla energia, joka on käytetty ruoan tuotantoon, kuljetukseen ja säilytykseen.

– Hävikin määrää seurataan joka päivä. Päivittäin kirjataan ylös, kuinka paljon ruokaa on tilattu ja kuinka paljon sitä jää yli. Seuraavalla kerralla, kun on samaa ruokaa, sitä tilataan vähemmän, jos hävikkiä on ollut, sanoo Paananen.

Jotkut koulut myös myyvät hävikkiruokaa ruokailun jälkeen.

Lihatuotteiden ilmastokuormitukset eroavat toisistaan huomattavasti

  • Eri proteiininlähteillä on erilaisia ilmastovaikutuksia.
  • Esimerkiksi yhden naudanlihakilon tuottaminen aiheuttaa noin 15 kiloa hiilidioksidipäästöjä.
  • Alla oleva infografiikka esittelee eri proteiinilähteiden ilmastopäästöjä.