Vedystä ratkaisu kiihtyvään energiakriisiin?

Vedyllä on merkittävä rooli tiellä kohti hiilineutraaliutta. Kun uusiutuvasta sähköstä on tullut halvempaa, vedyntuotannon vaatima suuri sähkömäärä on mahdollista tuottaa uusiutuvilla energiamuodoilla kohtuukustannuksin.

Piia Klemi

-Vety on energiankantaja, joka ei tuota päästöjä. Kun tavoitteet hiilineutraaliudesta kasvavat koko ajan, vety tarjoaa yhden puhtaan vaihtoehdon, kertoo VTT:n tutkimusalueen johtaja Antti Arasto.

-Euroopassa vedyllä on jo merkittävä strateginen rooli energiamarkkinoilla. Komission strategiassa on, että 14 prosenttia energiasta liikkuisi vetynä vuonna 2050 eli merkitys on todella suuri.

-Uusiutuvalla sähköllä tuotettua vetyä kutsutaan vihreäksi vedyksi. Käytännössä vihreällä vedyllä on mahdollista saada ilmastoa lämmittäviä päästöjä alas myös aloilla, joitka käyttävät fossilisia energianlähteistä ja joiden olisi hyvin vaikea saada muilla keinoin tuotannostaan hiilineutraalia.

Toimenpiteiden tarve on niin kova, että vanhojen keinojen parantaminen ei riitä ratkaisuksi, vaan meidän pitää oikeasti ottaa uusia keinoja käyttöön, toteaa Arasto.

Vetyä käytetään monenlaisissa teollisuuden valmistusprosesseissa, öljynjalostamisessa, rakettien polttoaineena sekä ravintorasvojen kovettamisessa. Toistaiseksi valtaosa teollisuuden käyttämästä vedystä on kuitenkin tehty paljon hiilidioksidipäästöjä aiheuttavasta maakaasusta.

-Tavoitteena on, että jo lähitulevaisuudessa vetyä pystytään tuottamaan energiaturvallisesti vedestä elektrolyysin avulla.

Vety tarjoaa vaihtoehdon ilmastoneutraalin teräksen valmistukselle. Vedyn avulla valmistetulla energiaturvallisella sähköpolttoaineella voidaan puolestaan korvata fossiilisia polttoaineita raskaassa liikenteessä, kuten rekka-, laiva- ja lentoliikenteessä, joiden sähköistäminen olisi muuten vaikeaa, kertoo Arasto.

Suomessa on tänä vuonna käynnistynyt eri korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteinen vetytutkimusfoorumi, joka pyrkii edistämään kotimaista vetyosaamista. Hydrogen Research Forum Finland – foorumilla on tavoitteena menestys kansainvälisillä vetymarkkinoilla. Vetytutkimusfoorumin kumppanit kehittävät toimintaansa käynnissä olevan tutkimuksensa pohjalta vedyn tuotannossa, vedyn siirrossa ja vedyn hyödyntämisessä. Vetyteemaan liittyvä kansainvälinen konferenssi on suunnitteilla vuodelle 2023.