Yhteisöasumisen suosio lisääntyy pääkaupunkiseudulla

Yhteisöasuminen ei ole pelkästään väliaikainen ratkaisu. Erityisesti pääkaupunkiseudulla moni työssäkäyvä aikuinen asuu kommuunissa. Rakennusliikkeet ovat alkaneet huomioida erilaisia asunnontarpeita.