Ympäristö, turvallisuus vai talous? Ei ole yhtä aihetta, joka olisi kaikille nuorille tärkein

360 journalismia kysyi kolmelta nuorelta, mitkä aiheet vaikuttavat heidän äänestyspäätökseensä.

Nuorten äänestyspäätökseen vaikuttavat aiheet ovat moninaisia. Allianssin nuorten osallisuuden asiantuntija Silja Uusikangas kertoo, että nuorilla on paljon erilaisia preferenssejä, arvoja ja mielipiteitä. Hän korostaa, että on hyvä tunnistaa se, että nuoret eivät ole mikään yksi yhtenäinen joukko.

—Nuorten arvot ovat polarisoituneet eli jakautuneet. Se kertoo siitä, että nuoria kiinnostaa eri teemat ja myös arvopohja on erilainen. Mitään yhtä teemaa ei voi sanoa.

Allianssi on saanut paljon positiivista palautetta siitä, että järjestön nuorille suuntaamassa vaalikoneessa kysytään mielenterveyteen liittyvistä asioista. Uusikangas lisää, että joissakin ryhmissä ilmasto ja luontoon liittyvät kysymykset näkyvät.

20-vuotias Emma Jokilammi kertoo ympäristöasioiden olleen hänelle aina tärkeitä.

—Suomi voisi olla tässä esimerkkimaa.

Muut aiheet, jotka vaikuttavat hänen äänestyspäätökseensä ovat koulutus ja terveydenhuolto. Ne ovat hänen mielestään yhteiskunnan paalukivet, joihin on hyvä kiinnittää huomiota.

Turvallisuus ajankohtaisena aiheena

Nuorten huolet heijastavat niitä aiheita, jotka ovat yhteiskunnassa pinnalla. Venäjän hyökkäyssodan seurauksena esimerkiksi turvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat ajankohtaisia.

—Se, että Euroopan rajalla soditaan, on aika iso juttu, toteaa 21-vuotias Mikael Hakkala.

Hän kertoo, että turvallisuus on myös tärkeää sen takia, koska katujengi-ilmiö nostaa päätään hyvin näkyvästi. Hakkalaa kiinnostaa myös talouspolitiikka.

—Suomen kansantalous ei ole semmoisella tasolla, joka olisi kestävä. Otetaan lainaa lainan päälle. Se ei ole sellainen tulevaisuus, mitä minä haluan.

21-vuotias Emilio Laakso kertoo maanpuolustuspolitiikan vaikuttavan hänen äänestyspäätöksensä, koska on käynyt hiljattain armeijan.  Lisäksi häntä kiinnostaa ajoneuvoihin liittyvät päätökset, koska autoilee paljon.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa 22.3. ja päättyy 25. maaliskuuta. Vaalipäivän äänestys alkaa sunnuntaina 2.4. kello yhdeksän.

Koulutus sekä hyvinvointi- ja terveyspalvelut kiinnostaa nuoria

360 journalismia median toimittaja selvitti omalla Instagram-tilillään aiheita, jotka vaikuttavat 18-24-vuotiaiden nuorten aikuisten äänestyspäätöksiin. Kyselyyn vastasi 43 henkilöä. Vastausvaihtoehtoja pystyi valita monta ja keskimäärin vastaukseen oli valittu kolme aihetta.

Kahdeksi isoimmaksi aiheeksi kyselyn perusteella nousivat hyvinvointi- ja terveyspalvelut sekä koulutus ja opetus. Tasa-arvo ja ihmisoikeudet saivat kolmanneksi eniten ääniä. Valtion velka sai puolestaan vähiten vastauksia.