Asiakaskyselyn tulokset antavat Helsingin päiväkodeista liian mairittelevan kuvan

Keskustelu päiväkotien tilanteesta käy kuumana someryhmissä. Huoltajat ja kasvatuksen ammattilaiset ovat kyllästyneitä siihen, ettei heitä kuulla päätöksenteossa.

Helsinkiläiset huoltajat ja varhaiskasvatuksen työntekijät kritisoivat äskettäin julkaistun varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn kysymyksenasettelua. Myös osa poliitikoista yhtyy kritiikkiin. Parannusideoita on haettu jopa someryhmistä.

Esimerkiksi Stop vakava leikki -ryhmä arvostelee viime syksynä tehtyä kyselyä siitä, ettei sen muotoilu ole mahdollistanut kriittisen palautteen antamista. Huoltajat eivät yleensä halua kohdistaa negatiivista palautetta työntekijöihin.

Tässäkin asiakaskyselyssä huoltajat olivat pääosin hyvin tyytyväisiä Helsingin varhaiskasvatukseen.

Kritiikkiin yhtyy kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan varajäsen, kansanedustaja Mari Holopainen (vihr.).

– Näissä vanhemmille suunnatuissa tyytyväisyyskyselyissä tulokset ovat aina hirveän hyviä. Osa kaupungin poliitikoista tuntuukin tulkitsevan tuloksia niin, että asiat ovat hyvin, sanoo Holopainen.

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan jäsen Sini Korpinen (kok.) kaipaisi toimialalta jatkossa yksilöidympää alueellista dataa varhaiskasvatuksen kehitystarpeista.

– Meille tuodaan aina keskiarvoja. Keskimäärin kaikki on hyvin, keskimäärin kaikki ovat tyytyväisiä, keskimäärin työntekijät voivat hyvin, hän sanoo.

– Tämä ei riitä. Olisi tärkeää päästä tarkastelemaan alueellisia eroja, jotta poliitikkojen olisi helpompi kohdistaa pieniä parannuksia juuri sinne, missä haasteita esiintyy.

Liukumäki päiväkodin pihassa.

Helsingissä rakentuu parhaillaan useita uusia päiväkoteja. Myös jättipäiväkodit ovat saaneet osakseen kritiikkiä. Kuvassa Päiväkoti Longinojan uudisrakennus Malmilla.

Henkilöstön edustusta ehdotetaan lautakuntaan

Varhaiskasvatuksen keskeisimpiä ongelmia ovat pätevän henkilökunnan puute, tilojen riittämättömyys ja niiden epätarkoituksenmukainen käyttö sekä muut puutteet työoloissa.

– Meidän pitää kuulla paremmin henkilökuntaa eikä käydä tätä vuoropuhelua pelkästään toimialan johdon kanssa. Mielestäni jatkossa lautakunnassa pitäisi olla myös henkilöstön edustus, sanoo Mari Holopainen.

Stop vakava leikki -ryhmä järjesti mielenosoituksen Senaatintorilla toissa viikolla. Ryhmältä on myös pyydetty listaa käytännön toimista, joilla kaupungin päivähoitotilanteen kriisiä voisi korjata.

Poikkeuksellista on, että Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnasta kysyttiin listaa nimettömänä.

Opettajataustainen varakaupunginvaltuutettu Johanna Nuorteva (vihr.) perusti joulukuussa Facebook-ryhmän, joka työstää parannusehdotuksia helsinkiläisten varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajien voimin. Ryhmässä on jäsenenä lähes 800 opettajaa.