Break the Fight ehkäisee kiusaamista, väkivaltaa, syrjintää sekä eriarvoisuutta hiphop- ja katukulttuurin keinoin

Kulttuuripalvelukonsepti Break the Fight järjestää lapsille ja nuorille taidetyöpajoja, joissa hip hop-kulttuuri on läsnä. Keväällä 2021 sen puitteissa järjestettiin breakdance- ja graffitityöpajoja Puistopolun peruskoulun 4. luokkalaisille. Työpajat ovat osa konseptin Mahdollisuus kuulua -hanketta, jota rahoittaa Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.