EU:n uusi viherpesu direktiivi saattaa hidastaa joidenkin yrityksien vihreää siirtymää

Jatkossa esimerkiksi päästöjen kompensointi täytyy kyetä perustelemaan kunnolla. Ilmastoasiantuntija Lasse Leipolan mielestä direktiivillä saattaa olla kahdenlaisia vaikutuksia yritysten vihreässä siirtymässä.

Euroopan Unioni ilmoitti tammikuussa hyväksyneensä uuden direktiivin, joka kieltää viherpesun ja harhaanjohtavat ympäristöväitteet.

Finnwatchin ilmastoasiantuntijan Lasse Leipolan mielestä uusi direktiivi on askel oikeaan suuntaan. Kansalaisjärjestö Finnwatch tutkii yritysten ihmisoikeus- ja ilmastovaikutuksia. Leipolan mukaan Suomessa yksi yleinen puute on, ettei ympäristöväitteitä perustella kunnolla. Hän on kuitenkin huolissaan, että EU:n uusi direktiivi saattaa vaikuttaa negatiivisesti joidenkin yritysten vihreään siirtymään.

– Iso kysymys on, miten yritykset tulevat reagoimaan. Luopuvatko ne näistä ympäristöväitteistä ja tekevät entistäkin vähemmän ympäristön eteen vai lähtevätkö ne skarppaamaan. Todennäköisesti molempia tapoja löytyy, Leipola pohtii.

Harva yritys pystyy heti vähentämään kaikkia päästöjä, joten Leipolan mukaan on tärkeää, että tällöin yritykset täydentävät vähennyksiä päästökompensaatiolla. Hänen mukaansa päästöjen kompensoinnissakin on omat ongelmansa. Aina kompensaatioyksiköt eivät ole tarkasti valvottuja ja laatu on usein huono.

Suomessakin jotkut yritykset kompensoivat päästöjään

Meijerialan perheyritys Juustoportti on yksi yrityksistä, joka kompensoi päästöjään. Juustoportin johtaja Niklas Keski-Kasari kertoo, että maidon tuotannosta ja pakkaamisesta syntyy päästöjä, jotka yritys on halunnut kompensoida.

– On vielä liian aikaista sanoa tuleeko uusi direktiivi vaikuttamaan Juustoportin toimintaan, kertoo Keski-Kasari.

Pikaruokaketju Hesburger kompensoi osan tuotteidensa päästöjä. Yritys kertoo verkkosivuillaan, että tiettyjen tuotteiden hiilijalanjälki on hyvitetty sataprosenttisesti. Hiilijalanjäljen hyvitys vastaa esimerkiksi noin 162 500 istutettua puuta Etiopiassa.

Hesburgerin globaali vastuullisuuspäällikkö Eeva Mäki kommentoi Hesburgerin viestinnän välittämässä sähköpostissa, ettei uusi direktiivi tule vaikeuttamaan Hesburgerin vihreää siirtymää.

– Hesburgerilla on tehty vastuullisia valintoja koko yrityksen elinkaaren ajan.

Hesburger sekä Juustoportti käyttävät molemmat samaa kotimaista yritystä, Nordic Offsettia, päästökompensointiprojekteissaan. Hesburger saa esimerkiksi niiden kautta konkreettiset luvut puiden istuttamisesta. Juustoportin Keski-Kasari kertoo, että tämä yhteistyökumppani on käynyt selvittämässä projektien kulkua paikan päällä.

Unionin jäsenmailla on 24 kuukautta aikaa ottaa uusi direktiivi osaksi jäsenmaan omaa lakia. Vasta tämän jälkeen voidaan varmuudella sanoa, miten direktiivi tulee näkymään yrityksien toiminnassa.

Finnwatch ilmoitti 1.2. sivuillaan, että Petteri Orpon hallitus uhkaa kaataa EU:n uuden yritysvastuudirektiivin. Direktiivi velvoittaisi suuria yrityksiä selvittämään ja puuttumaan toimintaansa liittyviin ympäristö- ja ihmisoikeusrikkomuksiin.

Nordic Offsett kompensoi yrityksille päästöjä

 

Nordic Offsett on vuonna 2008 perustettu kotimainen ilmastovastuun asiantuntijayritys. Yritys toimii erilaisissa projekteissa hiilineutraaliuden ja hiilinegatiivisuuden saavuttamiseksi.

 

Päästöjen kompensoinnilla tarkoitetaan sitä, että aiheutettu ilmastohaitta kumotaan esimerkiksi vähentämällä saman verran päästöjä jossain muualla.

 

Yrityksen mukaan päästöjen kompensoimisella ei saa korvata omia ilmastotoimia. Kompensointihankkeiden tulee olla myös sertifioituja ja valvottuja.