Häkkikasvattamisen lopettamiseen liittyvä eurooppalainen kansalaisaloite etenee EU-komission käsittelyyn

Euroopan laajuinen kansalaisaloite tuotantoeläinten häkkikasvattamisen lopettamiseksi saavutti tarvittavat miljoona allekirjoitusta syyskuun puolessa välissä. End the Cage Age -aloite sai lopulta noin puoli miljoonaa allekirjoitusta yli vaaditun määrän.

Kansalaisaloitteen avulla halutaan parantaa eläinten elinoloja. Aloitteen päätavoitteissa kerrotaan muun muassa, että eläinten pitäminen häkeissä aiheuttaa eläimille kärsimystä ja on ylipäätään tarpeetonta.

Suomalaisten osuus allekirjoittaneista oli viidenneksi suurin väkilukuun suhteutettuna. Määrä oli yli 38 500 allekirjoitusta. Suomesta allekirjoituksien keräämisen hoiti Suomen eläinsuojelu ry.

EU:n alueella halutaan kieltää muun muassa munintakanojen ja broilereiden emolintujen kasvattaminen häkissä. Myös porsitushäkkien käyttö halutaan kieltää. Emakot ovat häkissä porsaiden imetyksen ajan eli noin neljä viikkoa. Porsitushäkissä ei ole juurikaan tilaa liikkua.

Euroopassa elää häkeissä yli 300 miljoonaa ruoan tuotantoon kasvatettavaa eläintä. Suomen osuus tästä määrästä on noin 0,7 prosenttia.

Suomen eläinsuojelu ry:n nuoriso- ja jäsenyhdistyskoordinaattori Ksenia Peltovuori kertoo, että Suomessa suurin osa häkeissä olevista eläimistä on munituskanoja. Munituskanat elävät virikehäkkikanaloissa isoina ryhminä. Niillä on mahdollisuus istua orrella ja kuopsuttaa maata.

Aloite etenee seuraavaksi EU-komission käsiteltäväksi. Ennen tätä aloitetta vain neljä aloitetta on kerännyt tarvittavan määrän allekirjoituksia ja edennyt EU-komission käsittelyyn.

Komissio arvioi eteneekö aloite lainsäätämisprosessiin asti. Arviointiprosessiin on aikaa kolme kuukautta, ja sen aikana komissio kuulee aloitteen tekijöitä. Tämän jälkeen komissio antaa vastauksensa ja kertoo jatkotoimenpiteistä. Jos aloite etenee lainsäädännön muutoksiin asti, se noudattaa EU:n lainsäädännön kaavaa.

  • Tänään perjantaina 4.10. alkaa SEY Suomen eläinsuojelun luotsaama Eläinten viikko.
  • Kampanjaviikon teemalauseena toimii “Yksikään eläin ei ole häkkieläin”.