Helsingin yliopiston tutkimus: Tekoälykoulutusta tarvitaan varhaiskasvatuksessa

Lasten taitojen tarve on muuttunut digitalisaation myötä. Lapsen on tärkeää oppia ymmärtämään tekoälyn vaikutuksista.

Teknologiakoulutus pitäisi alkaa jo varhaiskasvatuksen opettajien opinnoissa. Tämä on selvinnyt Helsingin yliopiston Än, yy, tee, nyt! Tekoälyä varhaiskasvatukseen -hankkeessa.

– Liikkeelle lähdetään siitä, että lapsi halutaan toimijaksi. Opetus tapahtuu tekemisen kautta. Opettaja toimii lapsen kanssakulkijana. Ihmetellään, missä sitä tekoälyä voisi olla, ja koetaan oivalluksia, sanoo Helsingin yliopiston projektisuunnittelija Emilia Mattila.

Mattilan mukaan tekoälyä koskevan tiedon puute herättää opettajissa helposti pelkoja ja epäilyjä siitä, miten teknologia liittyy varhaiskasvatukseen.

Än, yy, tee, nyt! Tekoälyä varhaiskasvatukseen -hanke on osa laajempaa tutkimuskokonaisuutta. Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää tekoälyosaamisen menetelmiä sekä materiaaleja varhaiskasvatukseen.

Hankkeen edetessä on havaittu, miten tekoälyä voidaan käyttää oppimisen välineenä ja apuna sekä luovan toiminnan mahdollistajana.

Lasten leikkipalikoita

Tekoälyn opetuksessa legoilla ja pahvilla päästään jo pitkälle.

Opettajan uteliaisuus riittää

Än, yy, tee, nyt! -hankkeessa on mukana Lohjan kaupungilta kaksi päiväkotia.

Lohjan hanketyöntekijä Tuulia Lyytikäisen mielestä on tärkeää, että lapsille puhutaan teknologiasta oikeilla käsitteillä.

– Lapsilla on luontainen uteliaisuus ympäröivään maailmaan. Aikuisen olisi hyvä ymmärtää, miten tekoäly vaikuttaa yhteiskuntaamme.

Hankkeen tavoitteena on myös, että tekemisen kautta lapset oppisivat kriittistä ajattelua ja tekoälyn kyseenalaistamista. Opetus tapahtuu turvallisesti, kun aikuinen on vastuussa siitä, millaisia ohjelmia tai sovelluksia lapsi voi käyttää.

– Kokeilemalla lapsi oppii, miten tekoäly osaa tulkita maailmaa. Tämän vuoksi myös meidän aikuisten on oltava tietoisia, miten tekoäly voi muokata todellisuutta, Lyytikäinen kertoo.

Lyytikäiselle itselle tekoälyn käyttäminen oli uutta. Hän lähti hankkeeseen mukaan avoimin mielin ja kokee saaneensa paljon uutta osaamista. Nyt hän ymmärtää tekoälyn toimintaperiaatteet ja miten huolehtia omasta tietoturvasta.

Teknologian opiskelua ei tarvitse Lyytikäisen mielestä arastella, vaikka aihe ei olisikaan tuttu. Opettajan uteliaisuus riittää.