“Jos suuri osa kavereista laittaisi WoW:n jäihin, lopettaisin”

Yhteisöllisyys on suurta suosiota saavuttaneissa MMO-peleissä pelaajille tärkeää. World of Warcraft -peliä koskevaan kyselyyn vastanneista lähes jokainen lopettaisi, mikäli pelikaverit jättäisivät pelin.

Nykynuorista käytetään usein nimitystä verkkosukupolvi tai diginatiivit. Vanhempi väestö on huolissaan nuorten verkossa viettämästä ajasta ja pelaamisen mahdollista negatiivisista vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Internetissä lapsi tai nuori voi kohdata henkiseen kehitykseensä nähden sopimatonta ja haitallista materiaalia.

Ajatellaan, että tietokone- ja konsolipeliä pelaamalla lapsi syrjäytyy ystävistään ja kadottaa sosiaaliset taitonsa. Ääriarvioiden mukaan hänestä tulee väkivaltainen ja apaattinen aikuinen, joka ei tee mitään muuta kuin pelaa yötä päivää.

MMORPG-peli World of Warcraft eli WoW on yksi keskustelua herättäneistä peleistä. On kiistaton tosiasia, että sen pelaaminen voi aiheuttaa riippuvuutta ja useat pelaajat pelaavat sitä monta tuntia päivässä.

Syyt sille, miksi WoW:ia pelataan niin intohimoisesti, ovat kuitenkin muuta kuin, mitä ensi alkuun uskoisi.

 

Vuorovaikutus tärkeä osa WoW-pelimekaniikkaa

 

WoW:ssa pelaaja luo hahmon, jolla on määrätty taustatarina. Pelaaja suorittaa aluksi tähän tarinaan liittyvät tehtävät päästäkseen sisälle juoneen ja pelin fantasiamaailmaan, Azerothiin.

Pelaajat voivat tavata toisiaan reaaliajassa ja pelata reaaliaikaisesti yhdessä. Toisten kanssa voi keskustella ja heitä voi haastaa kaksintaisteluun. Pelaajia voi myös esimerkiksi kutittaa, tökkiä, pussata tai vaihtoehtoisesti heidän kanssaan voi vaikka tanssia.

WoW kannustaa pelaajien väliseen vuorovaikutukseen esimerkiksi niin, ettei kaikkia asioita ja tehtäviä voi tehdä yksin, vaan niitä varten tarvitaan tiimi.

Tämä on omiaan edistämään ihmissuhteiden muodostumista pelaajien välille. Lisäksi WoW:ssa on kiltoja, joihin voi halutessaan liittyä jäseneksi. Killat ovat usein tiiviitä: pitkään yhdessä pelanneet hitsautuvat kiinteäksi kaveriporukaksi. Joskus käy niin, että osa pelaajista tapaa toisensa kasvokkain.

 

Pelihahmo voi olla esimerkiksi ihminen, draenei tai yöhaltia. Kuvakaappaus pelistä World of Warcraft.

 

”Aivotonta työnjälkeistä puuhastelua ja turvasatama”

 

Toteuttamani kyselyn vastauksista on helposti pääteltävissä, että ihmiset pitävät WoW:ia tärkeänä osana elämäänsä yhteisöllisyyden ja ystävien vuoksi. He kokevat kuuluvansa joukkoon ja tulevansa arvostetuksi omana itsenään, ilman iän, ammatin, ulkonäön tai jonkin rajoitteen aiheuttamia ennakkoluuloja.

Moni on päätynyt aloittamaan pelaamisen sisaruksen tai kaverinsa suosituksesta. Samalla oma tuttavapiiri on laajentunut, kun kaverin kautta on tavannut muita pelaajia.

Jokainen kyselyyn vastannut kertoo tavanneensa pelin sisällä ihmisiä, joista on myöhemmin tullut ystäviä. Muutama kertoo löytäneensä tyttö- tai poikaystävän ja yksi on nykyään naimisissa 12 vuotta sitten WoW:ssa tapaamansa naisen kanssa.

Suurin osa on tavannut WoW:sta tutuksi tulleita ihmisiä kasvokkain. Yksi vastaaja myös matkusti Amsterdamissa järjestettyyn kiltatapaamiseen. Ystävyyssuhteet ovat syventyneet jopa niin paljon, että toisille uskoudutaan mitä henkilökohtaisimmista asioista.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet lopettaisivat WoW:n pelaamisen, mikäli kaverit luopuisivat siitä. Tämä osoittaa paremmin kuin mikään sen, että MMORPG-pelien merkitys syntyy ennen kaikkea sosiaalisesta kanssakäymisestä ja ihmissuhteista.

 

”Pelattu 10 vuotta yhdessä ja tavataan säännöllisesti”

 

Yhteisöllisyys on katoavaista. Samaan aikaan kun oikeassa maailmassa emme enää tunne naapureitamme, syntyy uusia yhteisöjä ja kaveriporukoita pelimaailmoihin, joita on perinteisesti pidetty lähtökohtaisesti hieman epäilyttävinä.

Siteet pelikavereihin ovat usein vähintään yhtä lujia kuin niihin ystäviin, jotka on saatu esimerkiksi koulusta. Pelin sisältö ei ole niin suuressa roolissa kuin se yhteisö, johon pelin sisällä kuulut.

WoW:in pelaajat ovat melko lailla yhtä mieltä, että pelin lisäosat eivät ole enää hyviä eikä sisältö laadukasta. Kuitenkin he jatkavat pelaamista. Peli jatkuu, koska yhteinen tekeminen ystävien kanssa on hauskaa. Voidaan jakaa peliin liittyviä mielipiteitä ja samalla keskustella muustakin. Tuntee olevansa juuri siellä, minne kuuluukin.

 

Pelisanastoa

 

• MMO = massiivinen monen pelaajan verkkopeli, jota pelataan muiden pelaajien kanssa internetin välityksellä.
• MMORPG = massiivinen monen pelaajan verkkoroolipeli, joka eroaa MMO-peleistä roolipelillisten elementtien ansiosta.
• World of Warcraft = yksi kaikkien aikojen suosituimmista MMORPG-peleistä, jolla on ollut parhaimmillaan yli 12 miljoonaa pelaajaa.
• Kilta = pelaajien muodostama ryhmä, jonka pelaajia yhdistää samat tavoitteet.

Kuvakaappaus tiimissä tehtävästä dungeonista eli luolastosta.