Kilpailukykysopimus vaikuttaa negatiivisesti työmotivaatioon

Syksyllä alkaneet työehtosopimusneuvottelut ovat monella alalla vaikeat. Suurin kiistan aihe on työajanpidennys, josta työntekijäpuoli haluaa eroon. Esimerkiksi hoitoalalla kiky-sopimusta ei koeta reiluna.

Työnantajilla on ollut mahdollisuus toteuttaa pidennystä erilaisilla tavoilla. Osalla aloista niin sanottuja kiky-tunteja ei ole otettu käyttöön ollenkaan. Eriarvoiset käytännöt kiky-tuntien soveltamisessa eivät miellytä työntekijäpuolta.

Työterveyslaitoksen vanhemman tutkijan Sampsa Puttosen mukaan epäoikeudenmukaisuuden tunne voi yksilötasolla lisätä työn kuormittavuutta. Eriarvoisuuden kokemus voi myös vaikuttaa työmotivaatioon.

– On arvioitu, että työaikojen pidennykset ja lomarahojen leikkaukset voivat vaikuttaa esimerkiksi työilmapiiriin, Puttonen toteaa.

Sairaanhoitaja Anne Luukkonen Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiristä kokee esimerkiksi kiky-tuntien soveltamisen alojen välillä eriarvoisena. Muilla aloilla tunteja on voinut käyttää esimerkiksi itsensä kehittämiseen tai virkistäytymiseen. Sosiaali -ja terveysalalla tehtiin työajanpidennys suoraan työvuorolistoille.

Kilpailukyvyn kasvun perustelu työehtojen heikentämisellä on Luukkosen mielestä käsittämätön ajatus.

– Vaikka siitä ei ääneen puhuta, niin kyllä väsymys on lisääntynyt ja työilmapiiri kiristynyt, Luukkonen pohtii.

Sosiaali-ja terveysalan työehtosopimusneuvottelut käydään ensi maaliskuussa.