Luonnonsuojelu lomalla kiinnostaa

Metsähallituksen paimenviikot olivat jälleen suosittuja. Hakemuksia tuli lähes 15 000. Paimenviikolla matkailija edistää suomalaisen perinneympäristön suojelua.

Metsähallituksen paimenviikoilla matkailijat osallistuvat loman ohella lampaiden, lehmien tai hevosten hoitamiseen.

Paimenviikkojen tavoitteena on suojella uhanalaisia perinneympäristöjä. Tärkein rooli näiden alueiden ylläpidossa on lampaiden, lehmien ja hevosten laiduntamisella. Perinneympäristöjä uhkaa umpeen kasvaminen.

Metsähallitukselle hakemuksia tuli yhteensä 14 492 ja hakijoita oli 2238. Metsähallitus on järjestänyt paimenviikkoja vuodesta 2007 ja hakijoita on vuosittain niin runsaasti, että osallistujat arvotaan. Paimenviikot ovat maksullisia ja tulot käytetään kohteen ympäröivän luonnonsuojelualueen hoitoon. Paimenviikkoja järjestetään toukokuusta syyskuuhun ja kohteita on yhteensä 15.

Kuvassa on lammas niityllä. Lampaan takana on vaja.

Esimerkiksi kukkivat niityt ja kedot ovat lajirikkaita perinneympäristöjä. Kuva: Susanna Oksanen/Metsähallitus

Paimenviikot ovat uudistavaa matkailua

Kestävän matkailun rinnalle on tullut Suomessa ja maailmallakin suhteellisen uusi termi – uudistava matkailu. Termi tulee englanninkielisestä sanasta regenerative travel.

Uudistava matkailu tarkoittaa, että matkailija jättää matkakohteen paremmaksi paikaksi kuin se hänen saapuessaan oli. Kyse voi olla paikallisen luonnon suojelemisesta tai kulttuurin elvyttämisestä.

– ­Uudistavalle matkailulle on tarve, koska vastuullisuuden eteen täytyy tehdä töitä nykyistä enemmän, kertoo Maria Ojajärvi Ekomatkoilta.

Ekomatkat on ensimmäinen luonnonsuojeluun keskittynyt matkailuyritys Suomessa.

Ojajärvi muistuttaa, että Suomen luonto ei ole itsestäänselvyys. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös Suomen matkailuun. Hänen mielestään vain uudistavan matkailun periaatteet huomioivan yrityksen on mahdollista menestyä.

Perinneympäristöt ovat uhanalaisia

 

  • Perinneympäristöillä tarkoitetaan perinteisten maanviljelys- ja karjankasvatusmenetelmien myötä syntyneitä avoimia ja puoliavoimia alueita.
  • Perinneympäristöissä elää erityisen monipuolinen lajisto kovakuoriaisia, perhosia, pistiäisiä ja muita hyönteisiä.
  • Perinneympäristöt julistettiin uhanalaisiksi Suomessa vuonna 2018

Lähde: WWF