Maahanmuuttajaperheet tuovat Suomelle työvoimaa

Hallitus ehdottaa maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseen 12,6 miljoonaa euroa. Se on 11 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2019 varsinaisessa talousarviossa. Erityisesti pysyvästi Suomeen muuttaviin perheisiin halutaan panostaa.

Työikäinen väestö vähenee Suomessa noin 40 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Tämän vuoksi työvoimaa tarvitaan ulkomailta.

Työ- ja elinkeinoministeriön talouspäällikön Taina Vähimaan mukaan perheet ovat toivotuimpia maahanmuuttajia. On kuitenkin tärkeää, että molemmat vanhemmat saadaan mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Erityisesti perheen äidit ovat esimerkkinä lapsille ja juuri lapset ovat Suomen tulevaisuuden työvoimaa.

― Riippuu äidin koulutustasosta, miten lapset menestyvät. Haluamme panostaa siihen, että äiti ymmärtää kuinka tärkeää on laittaa lapsi päiväkotiin, esikouluun ja kouluun.

Nykyään maahanmuuttajanaisille järjestetään erilaista yhteistoimintaa, kuten arkielämän koulutusta ja suomen kielen kursseja. Toimintaa halutaan kasvattaa tulevaisuudessa.

Kielitaito on tärkeää työllistymisen kannalta. Se myös mahdollistaa medianseurannan, mikä tukee ymmärrystä suomalaiseen yhteiskuntaan.
Naiset saattavat jäädä kotiin valtion tuesta huolimatta.

On tapauksia, joissa miehen mielestä naisen paikka on kotona lasten kanssa. Varhainen perheen perustaminen on kuitenkin yleisin syy. Tämä näkyy keskimäärin vähäisempänä koulutuksena ja työkokemuksena, sekä puutteellisena kielitaitona.

Työttömyys on etenkin kouluttamattomien naisten ongelma, mutta koskee myös korkeasti koulutettuja naisia. Maahanmuuttajanaisten työllisyys kohenee Suomessa vietetyn ajan myötä ja lasten saamisen jälkeen.

Tilastokeskuksen mukaan eroa ulkomailla ja Suomessa syntyneiden miesten työllisyysasteiden välillä vuonna 2017 oli vain kolme prosenttiyksikköä. Naisilla vastaava ero on 17 prosenttiyksikköä. Kaikista huonoin työllisyysaste on Lähi-idästä ja Afrikasta muuttaneiden naisten kohdalla.