Opiskelijat ovat huolissaan kokoomuksen harkitsemista leikkauksista asumistukeen

Eduskuntavaalien kyselyjä johtava kokoomus on vaihtoehtobudjetissaan esittänyt leikkauksia asumistukeen

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa ehdotetaan opiskelijoiden siirtämistä yleisen asumistuen piiristä takaisin opintotuen asumislisälle. Tämä huolestuttaa opiskelijoita sosiaalisessa mediassa. 360°-median tekemään kyselyyn vastanneista opiskelijoista 74 prosenttia on huolissaan asumistukimallin uudistuksesta.

Uudistus tarkoittaisi noin 170 miljoonan euron leikkausta opiskelijoiden asumistukeen, kertoo sosiaalipolitiikan asiantuntija Sakari Tuomisto Suomen ylioppilaskuntien liitosta.

– ­­ Isoimmissa opiskelijakaupungeissa ei välttämättä ole halvempia asuntoja tarjolla. Tukien lasku näkyisi suoraan esimerkiksi opintolainan kasvun muodossa, hän arvioi.

Vuonna 2017 voimaan tullut asumistukimalli on ollut opiskelijoille mieleinen. Eduksi se on ollut etenkin Helsingissä yksin asuville opiskelijoille. Tuki ei keskeydy kesäkuukausina, eikä sillä ole kiinteää kattoa. Se ei myöskään ole sidonnainen opintojen etenemiseen.

Kokoomuksen mukaan opiskelijoiden siirtämistä yleisen asumistuen piiriin on vaikea perustella. Puolue ei pidä opiskelijoiden yksinasumisen tukemista tehokkaana keinona osaamistason nostamisen kannalta.

Vaihtoehtobudjetissaan puolue haluaa kannustaa opiskelijoita työllistymään jo opintojen ohella. Kokoomus on luvannut nostaa heidän vuositulorajojaan entisestään.

Opiskelijoiden uupuminen koulu- ja työtaakan alla huolestuttaa kuitenkin jo nykyisellään.

–Jos opiskelijoiden toimeentulo heikkenee, myös heidän mielenterveytensä heikkenee, Sakari Tuomisto huomauttaa.

Taloudellisen toimeentulon niukkuus ja epävarmuus ovat myös tutkimusten mukaan merkittäviä tekijöitä opiskelijoiden masennus- ja ahdistusoireiden aiheuttajina.

 

Infografiikka

Lähde: 360°¬-median järjestämä kysely Jodelissa ja Instagramissa