Osa nuorista on päättänyt, ettei hanki lapsia ilmastonmuutoksen takia

Yksi syy lapsettomuuteen on toimituksen tekemän kyselyn mukaan ilmastonmuutos. “Ilmastonmuutos kietoutuu yhteen muiden elämän epävarmuuksien kanssa”, sanoo professori Kirsi Pauliina Kallio.

Jopa yli 70 prosenttia ilmoitti pelkäävänsä ilmastonmuutoksen vaikuttavan lastensa elämää epäsuotuisasti. Tämä selvisi 360-verkkomedian tekemästä kyselystä, jossa lapsettomat henkilöt pääsivät kertomaan ajatuksiaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista perheen perustamiseen. Kyselyn mukaan viidesosa on päättänyt, ettei ilmastonmuutoksesta johtuen hanki todennäköisesti biologisia lapsia.

– Minua ei huoleta ainoastaan ilmastokriisin vaikutus lapsen tulevaisuuteen, vaan pohdin, kuinka paljon ilmastonmuutoksen vaikutukset yhteiskuntaan lisäisivät vanhemmuuden kuormittavuutta, eräs kirjoitti kyselyyn.

Elämän epävarmuus linkittyy lasten hankintaan

Ilmastonmuutoksen laajat vaikutukset maailmaan kasvattavat epäröintiä lasten hankkimisesta. Näin uskoo ympäristökasvatuksen professori Kirsi Pauliina Kallio Tampereen yliopistosta. Hän sanoo ilmastonmuutoksen olevan osa suurempaa epävarmuutta, jota nuoret nykypäivänä kokevat.

– Luulen, ettei ilmastonmuutos ole oma yksittäinen syynsä olla hankkimatta lapsia, vaan se liittyy muihin epävarmuustekijöihin. Epävarmuutta voi olla esimerkiksi siitä, mitkä ovat työelämän näkymät tulevaisuudessa, Kallio sanoo.

Monet kyselyyn vastanneet olivatkin huolissaan arvaamattomasta ja ennustamattomasta tulevaisuudesta, sekä ja siitä, miten ratkaista näiden vaikutus omiin vanhemmuuden haaveisiin.

360 verkkomedian kyselyn vastaajat olivat alle 40-vuotiaita ja lapsettomia. Kyselyyn vastasi 78 ihmistä, joista yli puolet olivat 15–20-vuotiaita.

Ilmastonmuutoksesta johtuvan lapsettomuuden uhkakuvat

Sekä osa vastaajista, että Kallio korostivat uhkakuvia siitä, jos kaikki ilmastonmuutoksen puolesta puhujat päätyvät lapsettomuuteen. Yksi vastaajista kirjoitti kyselyyn maailman nimenomaan tarvitsevan lapsia, ”jotka ovat saaneet ilmastokasvatuksen ja maailman tilasta tietoisia”

– Jos kaikki ne, jotka ajattelevat ympäristön puolesta, päättävät olla hankkimatta lapsia, niin tällöin syntyy lapsia pelkästään perheisiin, joita ympäristökysymykset eivät kiinnosta ollenkaan, myös Kallio toteaa.

Toisaalta kyselyssä reilu neljäsosa vastasi, ettei ilmastonmuutos vaikuta siihen, hankkivatko he lapsia vai eivät. Taustalla oli syitä muun muassa henkilökohtaisista unelmista ja toiveikkuudesta.

– Ilmastonmuutos ei vaikuta halukkuuteeni hankkia lapsia, koska sellainen ajatus tuntuu lopulliselta luovuttamiselta ilmastonmuutoksen edessä. Haluan suhtautua toiveikkaasti siihen, että ihmiskunta onnistuu pysäyttämään sen tai tulee sopeutumaan, eräs kirjoitti kyselyyn.