Sähkömagneettisten kenttien vaikutusta ihmisiin ei tiedetä vielä varmasti: “Tutkimuksia on jatkuvasti käynnissä”

Sähkömagneettisen kentän vaikutusta terveyteen on tutkittu jo pitkään. Haittavaikutuksia ei kyetä täysin poissulkemaan.

Sähköjohdot ja muuntajat aiheuttavat ympärilleen sähkömagneettisen kentän. Maailman terveysjärjestön WHO:n syöväntutkimuskeskus on luokitellut magneettikentät mahdolliseksi syöpää aiheuttavaksi tekijäksi.

Säteilyturvakeskuksen asiantuntijan Anne Höytön mukaan asiaa ollaan tutkittu pitkään ja tutkimukset osoittavat, että sähkömagneettisesta kentästä ei ole vaaraa väestölle. Epäilyä ei olla kuitenkaan voitu täysin poissulkea.

–Tähänastisten tutkimusten tulosten perusteella voisin sanoa, että huolta ei tästä tarvitse kantaa.

Säteilyturvakeskus tekee tällä hetkellä Itä-Suomen yliopiston kanssa tutkimusta, jossa tutkitaan pientaajuisille magneettikentille altistumisen ja Alzheimerin taudin välistä yhteyttä. Tutkimus valmistuu ensi vuonna.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1045/2018) on asetettu turvalliset raja-arvot magneettikentän voimakkuudelle, jota ei saa ylittää. Pientaajuiselle magneettikentälle asetettu raja-arvo ei ylity edes voimalinjan alla, ja muualla elinympäristössä magneettikentät ovat huomattavasti heikompia.

Raja-arvot saattavat harvoissa tapauksissa ylittyä esimerkiksi teollisuudessa, mutta työnantajan tulee huolehtia, että työntekijä ei altistu liian voimakkaalle sähkömagneettiselle kentälle. Myös vanhojen kiinteistömuuntamoiden piirissä asukas saattaa altistua keskimääräistä asuinympäristöä voimakkaammalle magneettikentälle.

Työntekijät pohtivat magneettikentän vaikutuksia

Sähkömagneettisiin kenttiin altistuvat useat sähköalan työntekijät. Alalla työskentelvät Pasi Ylönen ja Joonas Kähkönen eivät ole asiasta suuresti huolissaan.

–Tietenkin välillä mietityttää se, että miten tuo magneettikenttä vaikuttaa, Kähkönen kertoo.

–Työssä on paljon ohjeistuksia, joiden avulla pyritään turvaamaan meidän työturvallisuus. Onhan meillä työssä välillä vaaran paikkoja, mutta niistä pyritään oppimaan, Ylönen kertoo.

Kummallekaan työntekijälle ei ole tullut terveysvaikutuksia sähkömagneettisesta kentästä.

Sähkömagneettinen kenttä ja kesken olevat tutkimustulokset aiheuttavat pohdintaa työntekijöissä. Työntekijät kokevat, että he haluaisivat saada tietoa asiasta enemmän.