Sähköyhtiöt lakkauttivat hintakattosopimuksia, joista asiakas on erikseen maksanut

Hintakattosopimuksia on purettu juuri silloin kun ne olisivat tulleet kuluttajille erittäin hyödyllisiksi.

Useat sähköyhtiöt ovat irtisanoneet toistaiseksi voimassa olevia pörssisähkösopimuksia tai muuttaneet sopimusten ehtoja siten, että erikseen määritelty hintakatto ei ole enää pätevä. Hintakatto ei ole kuitenkaan ollut asiakkaalle ilmaista huvia, vaan sitä on myyty lisäpalveluna. Esimerkiksi Oomin asiakkailta on laskutettu perusmaksun lisäksi kulutuksen mukaan 2,90–5,90 euron lisämaksu hintakatto-palvelusta.

Oomi Energia ja Turku energia irtisanoivat toistaiseksi voimassa olevat hintakattosopimuksensa kokonaan. Tampereen energialaitos muutti sopimusehtoja poistamalla hintakaton käytöstä. Kokkolan energia puolestaan irtisanoi kaikki Kokkolan ulkopuoliset toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset.

Sähköyhtiöt ovat perustelleet sopimuksien irtisanomisia ja sopimusehtojen muuttamista muun muassa markkinahintojen huomattavalla nousulla.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) johtava asiantuntija Raija Marttala huomauttaa, että yleisesti ottaen yrityksillä on ollut oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia ja muuttaa niiden ehtoja, edellyttäen että muutokset tapahtuvat sopimusehtojen määrittelemällä tavalla.

– Yritykset eivät ole tehneet varsinaista sopimusrikkomusta. Hintakatto on ollut toistaiseksi voimassa olevissa sähkönmyyntisopimuksissa, jolloin myyjällä on ollut oikeus muuttaa sopimusehtoja tai irtisanoa sopimus kokonaan.

Kuluttaja-asiamies ei ole kuitenkaan pitänyt menettelyä asianmukaisena, Marttala sanoo.

Harhaanjohtavaa ja epäselvää viestintää

KKV:n kuluttaja-asiamies on antanut Oomille huomautuksen harhaanjohtavasta markkinoinnista ja sopimuksen epäselvistä muutosmenettelyistä.

Oomi on aikaisemmin markkinoinut nyt irtisanottuja sopimuksia esimerkiksi seuraavin sanankääntein:

”Mitä jos pörssihinta kipuaakin taivaisiin? Yöunia ei tarvitse menettää, sillä Oomi Hintakaton avulla optimoit sähkön käytön edullisille tunneille ja säästät sähkölaskussa – yli 7,44 c/kWh tuntihintaa emme laskuta”.

Yrityksen mukaan nyt tehdyt muutokset perustuivat Energiateollisuus ry:n suosittelemien sähkönmyyntiehtojen kohtaan, jossa mainitaan, että yrityksellä on oikeus muuttaa sopimusta muun muassa olosuhteiden olennaisen muuttumisen takia.

Ehdoissa ei kuitenkaan ole erikseen määritelty, minkälaisia nämä olennaisesti muuttuneet olosuhteet voisivat olla.

Turku energian ja Tampereen energialaitoksen markkinointi ei ole ollut harhaanjohtavaa, mutta muutosten toteuttamistavoissa kuluttaja-asiamies on kuitenkin havainnut ongelmia viestinnän osalta.


Uusi hintakatto – vain valikoiduille asiakkaille

Kokkolan energia otti 1.10.2022 voimaan uuden toistaiseksi voimassa olevan hintakattosopimuksen, joka koskee kaikkia Kokkolan alueen asiakkaita, kuitenkin pois lukien isot yritykset. Yhtiö lupaa, että se ei laskuta asiakkailtaan enempää kuin 16 c/kWh.

Yhtiö on aikaisemmin irtisanonut Kokkolan ulkopuoliset toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset, joka on vienyt sähkösopimuksen tuhansilta asiakkailta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että nämä asiakkaat ovat joutuneet hankkimaan uuden sähköntoimittajan.

Raija Marttala pitää varsin poikkeuksellisena tilannetta, jossa sähkönmyyntiyhtiö on irtisanonut sopimuksia ilman, että kuluttaja olisi esimerkiksi jättänyt laskunsa maksamatta.