Suojelu on nopein tapa saada metsästään rahaa

Metsän pysyvästä suojelusta voidaan parhaimmillaan maksaa yli 10 000 euroa hehtaarilta.

Uudelle metsänomistajalle metsän suojelu voi tuoda nopeat tuotot. Metsän pysyvästä suojelusta saatava kertakorvaus on suurempi, kuin metsästä sillä hetkellä saatavat hakkuutulot.

Metsänomistaja voi saada korvauksia metsänsä suojelusta kansallisen Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (Metso-ohjelma) kautta. Metsän suojelusta saadun korvauksen määrä riippuu metsän ominaisuuksista.

Metso-ohjelman rahoitus ja sitä kautta maksetut korvaukset tulevat Suomen valtiolta, ja toiminta on sidottu valtion budjettiin. Metsän suojelusta saadut korvaukset ovat verovapaata tuloa.

Ohjelman tavoitteena on perustaa Suomeen uusia suojelualueita ja pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen sekä vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys vuoteen 2025 mennessä.

–Nykyään valtaosa metsänomistajien tuloista tulee puukaupasta, mutta entistä enemmän käydään keskustelua siitä, että luontoarvojen suojelusta saisi enemmän rahallista hyötyä, sanoo Juho Hämäläinen maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton (MTK) viestinnästä.

Pysyvän ja määräaikaisen suojelun korvaussummissa eroja

Metsänomistaja voi kriteeristön täyttyessä saada metsälleen pysyvää suojelua, josta maksetaan kertakorvaus. Pysyvän suojelun hakemuksia käsitellään metsän alueen paikallisessa ELY-keskuksessa.

–Jos suojeltava alue on laaja ja siitä maksetaan suuret korvaukset, voidaan korvauksen maksu jakaa valtion määrärahoista johtuen useammalle vuodelle, sanoo Suomen metsäkeskuksen luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen.

Metsän voi suojella myös määräaikaisesti. Määräaikaisen suojelun tuet ovat kuitenkin huomattavasti pienemmät kuin pysyvän suojelun tuet.

Määräaikaista ympäristötukea voidaan myöntää kymmenelle vuodelle kerrallaan, jonka jälkeen hakemus voidaan uusia.

Saadun rahallisen korvauksen määrä vaihtelee.

– Määräaikaisen ympäristötuen määrä on sidottu metsän puuston määrään, maantieteelliseen sijaintiin ja pinta-alaan. Ympäristötuki on keskimäärin noin 2500 euroa hehtaarilta, mutta tämä vaihtelee paljon, Raatikainen sanoo. Suomen metsäkeskus käsittelee määräaikaisten ympäristötukien hakemuksia.

Metsänomistajan ei tarvitse tehdä joko tai -valintaa

Jos metsän ominaisuudet sopivat paremmin puutuotantoon suojelun sijaan, rahaa tulee hitaasti mutta pitkällä aikavälillä tuottoisammin kuin Metso-ohjelman kautta.

–Metsän omistaminen ja hoito on enemmän maratoonia kuin pikajuoksua. Metsä tuo myös monelle taloudellista turvaa, eikä sen merkitystä voi väheksyä, MKT:n Hämäläinen sanoo.

Raatikainen Suomen metsäkeskukselta kannustaa metsänomistajia pohtimaan, löytyisikö omasta metsästä sellaisia luontoarvoja, joita haluaisi turvata.

Kysymys ei kuitenkaan ole mustavalkoinen. Metsästä voi löytyä sekä suojeltavia alueita että metsätalouteen sopivaa puustoa.