Vain viidellä eduskuntapuolueella on maininta hiilinieluista vaaliohjelmassaan

Hiilinielut ovat nousseet suureksi puheenaiheeksi tällä vaalikaudella. Tutkija pitää vihreiden ja RKP:n ehdottamaa hyvitysmallia hyvänä.

Vain viidellä eduskuntapuolueella on maininta hiilinieluista vaaliohjelmissaan.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kyseenalaisti hiilinielujen laskumenetelmiä, vaikka asiaa ei mainita puolueen vaaliohjelmassa.  Hän kommentoi asiaa Maaseudun Tulevaisuuden ja Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton järjestämässä vaalitentissä.

Ainoastaan perussuomalaisten vaaliohjelmassa käsitellään nykyistä järjestelmää negatiivisesti. Puolue myös vastustaa yhteistä metsäpolitiikkaa EU:n ja Suomen välillä.

— Suomen metsien hiilinielulaskenta on vetelällä pohjalla. Tieteen uskottavuudelle ja Suomen metsätaloudelle ja metsäteollisuudelle on vahingollista, että ilmastotavoitteissa nojataan hiilinieluihin yksillä tiedoilla, ja hetken päästä laskelmissa tullaankin aivan eri tuloksiin, jotka voivat maksaa Suomelle miljardeja, kirjoitetaan perussuomalaisten vaaliohjelmassa

Keskusta toisaalta näkee hiilinielut tärkeinä eikä kritisoi nykyistä järjestelmää. Puolue kuitenkin haluaa perussuomalaisten tavoin pitää päätökset metsistä kansan käsissä, eikä Euroopan unionin.

Näkemykset ratkaisusta ovat samanlaisia

Vihreät, vasemmistoliitto ja RKP haluavat lisätä hiilinieluja. Tavat tämän saavuttamiseen kuitenkin eroavat toisistaan.

Vihreät ja RKP haluavat hyvitysmallin hiilinieluja ylläpitäville metsänomistajille. Vasemmistoliiton mukaan valtion vanhojen metsien hakkuu on lopetettava välittömästi sekä on määriteltävä ekologisesti kestävät ylärajat hakkuille valtakunnallisesti ja maakunnallisesti.

—Eniten on yllättänyt ihmisten reaktiivisuus asian suhteen, sillä hiilinielujen hupenemisesta on tiedetty jo ainakin viisi vuotta, sanoo BIOSin tutkija Tere Vadén.

Tutkija pitää vihreiden ja RKP:n esitystä hyvitysmallista hyvänä ideana.

Hänen mukaansa olennainen osa hiilinielukeskustelua on eri talouden alojen tasa-arvon puute. Fossiilipolttoaineita polttava yritys joutuu maksamaan päästöistään, kun taas puuta polttava yritys ei, jos kyseinen yritys yltää EU:n tavoitteisiin. Niissä edellytetään, että maa, josta metsäbiomassa on peräisin täyttää hiilinielujen seurantaan ja Pariisin ilmastosopimukseen liittyvät tietyt vaatimukset. Täten puuta käyttävällä yrityksellä ei ole intressiä säilyttää hiilinieluja, koska ne eivät kuulu päästökaupan piiriin.

Asiaan on kuitenkin mahdollisesti tulossa muutos, sillä EU:ssa sovittiin päästökaupan laajentamisesta ja vahvistamisesta. Päätöstä tehdessä tuli esille mahdollisuus sille, että pääosin bioenergiaa käyttävät laitokset suljettaisiin ulos päästökaupasta. Tällöin ne eivät enää saisi ilmaisia päästöoikeuksia.

Mikä on hiilinielu ja miten niitä lasketaan?

  • Hiilinielu on ekosysteemi tai mekanismi, joka kerää ja varastoi jotain hiiltä sisältävää kemiallista yhdistettä, yleensä hiilidioksidia.
  • Hiilinielu lasketaan metsissä puustosta ja maaperästä. Puuston kasvusta vähennetään poistuma, joka sisältää hakkuut ja luonnonpoistuman.