Yhdeksäsluokkalainen istuu jo yhtä paljon kuin työssäkäyvä aikuinen

Lasten ja nuorten liikkuminen ei ole kasvanut liikemittareilla mitattaessa, vaikka kyselyiden mukaan liikkuminen on lisääntynyt hieman. Osa nuorista liikkuu suositusten mukaan ja enemmänkin, mutta huolestuttavan suurella osalla liikkuminen jää reilusti tavoitteista.

Liikuntasuositukset saavutti ykkösluokkalaisista lähes kolme neljästä, kun taas ysiluokkalaisista tavoitteeseen pääsi vain joka kymmenes. Asia käy ilmi Jyväskylän yliopiston tekemästä LIITU-tutkimuksesta.

– Jos tähän olisi olemassa vain yksi vastaus, asia olisi jo korjattu. Liikkumisessa on huomattavissa myös selkeä ero ala- ja yläkouluikäisten välillä, kertoo tutkimusta tekemässä ollut Jyväskylän Yliopiston apulaisprofessori Sami Kokko. 

Kokko nimeää syiksi liikunnan vähenemiselle muun muassa kouluympäristössä tapahtuvat muutokset. Alakoulut ovat usein lähikouluja, joihin lapset kävelevät. Yläkouluihin mennessä suurella osalla koulumatka pitenee, ja se taitetaan muutoin kuin kävellen. Myös välituntien viettotavoissa on eroja ala- ja yläkoulujen välillä.

10. luokkalainen Rafa Korhonen tykkää harrastaa liikuntaa monipuolisesti. Hän pitää muun muassa jalkapallosta, uinnista ja pesäpallosta.

Myös nuoren murrosikä ja itsenäistyminen ovat Kokon mukaan liikuntaa vähentäviä tekijöitä. 

– Lapsen kotoa irtautuminen ja itsenäistyminen voivat olla tekijöitä, jotka vähentävät liikuntaa. Vanhempien vaikutus nuoren elämässä vähenee ja kaverien merkitys kasvaa. 

Yksilöön liikkumattomuus saattaa vaikuttaa jo varhaisessa vaiheessa esimerkiksi yksinäisyyden lisääntymisenä, päänsärkynä tai niska-hartiaseudun kipuina. Yhteiskunnallisesti liikkumattomuudella voi olla kauaskantoisia vaikutuksia esimerkiksi tuki-ja liikuntaelinsairauksien lisääntymiseen tai työssäjaksamiseen.

– Paikallaan istuminen on yhdeksäsluokkalaisella jo samaa tasoa kuin aikuisella, eikä paikallaan oloa voi kokonaan kompensoida liikkumisella, toteaa Kokko.

Ensi viikolla 23.–30.9.2019 vietetään Euroopan urheiluviikkoa. Kyseessä on Euroopan komission kampanja, jonka tarkoituksena on innostaa liikkumaan. Suomessa urheiluviikon tapahtumiin Suomessa osallistuu lähes 100 000 koululaista.

Liikuntasuositus: 

  • Opetusministeriön ja Nuori Suomi ry:n tekemä suositus liikunnan määrästä 7–18 vuotiaille.  
  • 7–18 -vuotiaiden tulee liikkua vähintään 1–2 tuntia päivittäin. 
  • Liikunnan tulee olla monipuolista ja puolet liikunnasta tulisi olla reipasta. 
  • Yli kahden tunnin mittaisia istumisjaksoja tulisi välttää. 
  • Ruutuajan viihdemedian parissa tulisi olla alle kaksi tuntia päivässä.