Neljä vammaista kymmenestä on kokenut epäasiallista kohtelua terveydenhuollossa

Moni vammainen on joutunut kohtaamaan arjessaan halventavaa kohtelua, jossa heidän oikeutensa elämään kyseenalaistetaan.

Reilu neljäkymmentä prosenttia vammaisista kertoo kohdanneensa epäasiallista kohtelua terveydenhuollossa. Tämä käy ilmi Vammaisfoorumin syyskuun alussa julkaistusta kyselystä, jossa selvitettiin, miten YK:n vammaisyleissopimus toteutuu Suomessa. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 2016.

Saman kyselyn mukaan moni vammainen kokee, että heidän ihmisarvonsa kunnioittaminen on vähentynyt viimeisen kahden vuoden aikana. Jopa neljännes vastaajista kertoi, että heidän oikeutensa elämään on kyseenalaistettu.

Tyypillistä epäasiallista kohtelua terveydenhuollossa on vammaisen kokemusten vähättely ja painostaminen annetun hoidon lopettamiseen, kertoo pääsihteeri Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumilta.

Toisinaan kyse on vielä vakavammista asioista. Mahlamäki kertoo oman negatiivisen kokemuksensa terveydenhuollosta.

Lääkäri kyseenalaisti Mahlamäen diagnoosin, joka hänellä on ollut syntymästään saakka. Lääkäri sanoi, että se on lasten tauti ja Mahlamäki on jo aikuinen. CP-oireyhtymä on elinikäinen vamma.

Mahlamäki vaihtoi lääkäriä. Uudella yrittämällä hän oli tyytyväinen saamaansa kohteluun.

Mahlamäki on viisikymppinen CP-vammainen. Hän tarvitsee jatkuvaa kuntoutusta työkykynsä ylläpitämiseksi. Kuntoutuksen saamiseksi Mahlamäki päivittää kuntoutumissuunnitelman yhdessä lääkärin ja terapiaa antavan tahon kanssa.

YK:n vammaisyleissopimuksen tarkoituksena on taata vammaisten oikeuksia ja edistää heidän synnynnäisen arvon kunnioittamista. Sekä YK:n vammaisyleissopimus että Vammaisfoorumi suojelevat kaikkien vammaisten oikeuksia.