Ehdotus korkeakoulujen lukukausimaksuista herättää monia eri pelkoja

Maksullisuus voisi kiihdyttää koulujen välistä kilpailua ja epätasa-arvoa. Pahimmillaan se toisi kahden tason korkeakoulut Suomeen.

Koulutuspolitiikassa nousee säännöllisesti esiin aihe korkeakoulujen lukukausimaksuista. Se on jälleen tullut taas keskusteluissa puheeksi.

– Pahin vaihtoehto kaikista olisi kahden tason korkeakoulut, mitkä ovat jo käytössä Yhdysvalloissa, kertoo Suomen opiskelijakuntien liiton (SAMOK ry) puheenjohtaja Joonas Soukkio.

Hänen mielestään kaikissa kouluissa tulisi olla yhtä laadukasta opetusta, eivätkä koulut saisi jakautua laadukkaisiin ja “halpoihin”. Eriarvoistumiseen on SAMOKissa suhtauduttu “pelonsekaisin” tuntein.

Soukkio ehdottaa, että korkeakouluja voisi rahoittaa julkisilla varoilla jatkossakin. Hän pitää julkisia varoja kestävimpänä ja ennalta arvattavimpana rahoituskeinona.

– Myös koulujen hakijamäärät vaihtelisivat paljon, jos lukukausimaksut tulisivat voimaan, Soukkio arvelee.

Soukkion mukaan olisi myös parasta, jos perusrahoituksen suhteellinen osuus pysyisi kaikille ammattikorkeakouluille samana, jotta opetuksen laadussa ei olisi oppilaitosten välillä heittoja.

Opetusalan ammattijärjestö (OAJ) kertoo kannanotossaan, että maksullisuus voisi kiihdyttää koulujen välistä kilpailua ja vähentää niiden yhteistyötä. Järjestön mielestä tämä on resurssien hukkaan heittämistä, ja pahimmillaan korkeakoulutuksen saatavuuden heikentämistä.

Toista tai useampaa tutkintoa pitäisi voida opiskella myös maksutta

SAMOKissa ollaan sitä vastaan, että toista tai useampaa tutkintoa suorittavilta perittäisiin lukukausimaksuja.

– Olisi epäreilua periä lukukausimaksuja opiskelijoilta, jotka tarvitsevat alansa takia toisen tutkinnon, sanoo puheenjohtaja Soukkio.

Myös OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Niina Jurva suhtautuu ehdotukseen varauksella. Jurvan mukaan toisen tutkinnon raja on häilyvä. Hän miettiikin, pitäisikö toisen tutkinnon sijaan asettaa opintopisteraja, jos maksullisuus kuitenkin tulisi käyttöön.

Sekin ratkaisu tuntuisi kuitenkin Jurvan mielestä rangaistukselta ihmisille, jotka haluaisivat päivittää osaamistaan tai vaihtaa alaa heistä riippumattomista syistä.

 

Mitkä lukukausimaksut?

  • Valtionvarainministeriö ehdotti vuodenvaihteessa julkaistussa muistiossaan, että korkeakoulujen rahoitusta voitaisiin parantaa lukukausimaksuilla.
  • Korkeakoulut voisivat itse päättää, perisivätkö maksuja ja kuinka suuria ne olisivat, ja mihin ne käyttävät maksuista saadut tulot.
  • Ehdotuksen mukaan opiskelijat voisivat rahoittaa maksuja opintolainalla. Lainaa perittäisiin takaisin vasta sitten, kun valmistuneen tulot ovat tarpeeksi suuret.