Hallituksen esitys: Jatkossa Suomen kansalaisuutta voisi hakea vasta kahdeksan vuoden jälkeen – ”On tärkeää, että turvapaikkasysteemiä suojellaan väärinkäytöksiltä”

Hallitus antaa perjantaina eduskunnalle useita maahanmuuttoon vaikuttavia esityksiä. Ne koskevat kansainvälisen suojelun tiukennuksia, maahantulosäännösten kiertämisen estämistä, rajamenettelyn käyttöönottoa ja vastaanottorahan pienentämistä.

Nykyinen Suomen kansalaisuuden saamiseen vaadittava asumisaika pitenee hallituksen esityksessä viidestä vuodesta kahdeksaan. Toinen merkittävä muutos maahanmuuttolakiin on se, että asumisajaksi hyväksytään vain oleskeluluvalla tapahtunut oleskelu. Turvapaikkahakemuksen käsittelyyn kulunutta aikaa ei siis enää laskettaisi mukaan asumisaikaan.

Uudistus koskisi myös kansainvälistä suojelua saavia hakijoita, joiden asumisaikaa koskeva poikkeus poistettaisiin. Jatkossa hakijan ikä, terveydentila tai näihin verrattava syy ei olisi enää peruste hyväksyä ilman lupaa oleskeltua aikaa asumisaikaedellytystä laskettaessa.

Kansainvälinen suojelu on myös tarkoitus muuttaa luonteeltaan väliaikaiseksi ja oleskeluluvan pituutta lyhennetään nykyisestä neljästä vuodesta kolmeen. Suojelu voitaisiin myös lakkauttaa, mikäli henkilö syyllistyisi vakavaan rikokseen.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) sekä sisäministeriön maahanmuutto-osaston ylijohtaja Minna Hulkkonen kertovat hallituksen maahanmuuttoa koskevista esityksistä perjantaina pidetyssä tiedostustilaisuudessa. Tilaisuudessa hallitukselle esitettiin muun muassa Suomen kansalaisuuden edellytyksenä olevan asumisajan pidennystä.

Maahantulosäännösten kiertäminen pyritään estämään

Kansainvälistä suojelua hakeva tai kielteisen päätöksen saanut turvapaikanhakija ei voisi jatkossa työn, elinkeinoharjoittamisen tai opiskelun perusteella hakea uudestaan oleskelulupaa. Tilaisuudessa nousi kuitenkin kritiikkiä siitä, että tällä tavoin maahanmuuttajaa rangaistaan, jos hän saa töitä tai koulupaikan.

Rantasen mukaan Suomesta lähtökohtaisesti kansainvälistä suojelua hakevan turvapaikanhakijan tulisi poistua tai hänet tulisi poistaa maasta, mikäli todetaan, ettei kansainväliselle suojelulle ole tarvetta.

– Ei voi olla sellaista järjestelmää, jossa maahan tullaan yhdellä syyllä ja sitten ryhdytäänkin hakemaan toisella syyllä oleskelulupaa.

Turvapaikkajärjestelmän ylläpitämisessä on Rantasen mukaan tärkeää suojella järjestelmää väärinkäytöksiltä.

Muita valtioneuvoston istunnossa hyväksyttyjä hallituksen esityksiä olivat rajamenettelyn käyttöönotto ja vastaanottorahan pienentäminen.

Voit lukea maahanmuuttajien kokemuksia uudistuksista Satakielen verkkojulkaisusta.