Kajaanin kulttuuriohjelma ohjaa nuoria kulttuurin pariin

Kajaanin kaupungin kulttuuriohjelma 2019-2022 kertoo selkeästi kaupungin halusta panostaa monipuolisuuteen kulttuuritoiminnassa. Yksi ohjelman päätavoitteista on saada nuoria kiinnostumaan ja osallistumaan kulttuurista enemmän.

Määrärahoista kaupungin budjetista käytetään yhteensä reilu 400 tuhatta euroa liikunta- ja kulttuuritoiminnan avustuksiin. Näitä avustuksia voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, järjestöt ja muut yhteisöt. Kajaanin kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Minna Saastamoinen suhtautuu positiivisesti kaupungin kulttuurikehitykseen. Saastamoisen mukaan kulttuuri nähdään kaupungin “lumovoimana”. Kaupungin omat laitokset ovat vakaita ja pitkäaikaisia, mutta haasteita löytyy silti. Ikuisyyskysymyksenä ovat resurssit.

–Kaupunkistrategiassa elinvoiman kärjeksi on nostettu juuri kulttuuri. Päätös tähän on tullut kaupungin ylimmän johdon ja päättäjien taholta, kertoo Saastamoinen.

Kajaani on kokoonsa nähden suuri kulttuuritoimija. Nyt tavoitteena on saada nuoria innostumaan toiminnasta enemmän. Kulttuuriohjelmassa keskeisenä teemana on “tulevaisuus on nuorissa”. Peruskoululaisille suunnattua kulttuuripolku-hanketta ollaan uudistamassa. Nuoria tuetaan esimerkiksi tarjoamalla kesätyöpaikkoja ja TET-harjoitteluja kulttuuri-instituutioissa.

Kajaanin kaupunginvaltuutettu (vas.) ja näyttelijä Vesa Kaikkonen on toiminut Kajaanin kulttuuripiireissä monta vuosikymmentä. Kaikkonen huomaa selkeän eron ihmisten asenteisiin teatteria ja kulttuuritoimintaa kohtaan verrattuna nykyhetkeen ja omaan nuoruuteensa. Hän kertoo teosten kerryttämän julkisuuden auttaneen asenteita positiiviseen suuntaan.  Kaikkosen mukaan raha ja markkinointi ovat nykyään selkeässä asemassa taiteenkin parissa.

–Oleellista on se, että ihmisten tulee sisäistää ajatus taiteen ja kulttuurin ymmärtämisestä ihmisten henkivarana. Taiteen ei pidä suoraan opettaa vaan avata ajattelemaan ja näkemään. Taiteen tehtävänä on avata näkökulmia maailmaan ja yhteiskuntaan, kertoo Kaikkonen.