Metsänomistajalla on oikeus kaataa metsänsä puut. Suomessa metsänomistajia on noin 620 000 henkilöä, ja mikäli suuri osa heistä päättäisi käyttää hakkuuoikeuttaan, voisi metsäkato saada katastrofaaliset mittasuhteet.

Metsäalan asiantuntijaorganisaatio Tapio Oy:n johtava asiantuntija Tiina Ronkainen sekä palvelualueen päällikkö Kalle Vanhatalo kertovat, ettei Suomessa ole asetettu virallisia hakkuukiintiöitä, vaikka hakkuiden määrää seurataankin tarkasti.

– Mikäli hakkuut näyttäisivät selvästi ylittävän Luonnonvarakeskuksen (Luke) määrittelemät suurimmat hakkuumäärät, maa- ja metsätalousministeriön tulisi reagoida ja tarvittaessa rajoittaa metsien käyttöä lainsäädännöllä, he sanovat.

Metsien hakkuita rajoittavaa lainsäädäntöä ei tällä hetkellä ole ja hakkuumäärien hallitsemattomaan kasvuun pitäisi säätää kokonaan uusi laki.

Vuonna 2022 Suomessa hakattiin kaikkiaan 75 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Luken arvion mukaan metsiemme suurin ylläpidettävissä oleva hakkuukertymä on 2016–2025 keskimäärin 80,5 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa.

Puuston keskitilavuus on 122 kuutiometriä metsämaan hehtaarilla, selviää Luken nettisivuilta. Keskimääräisen metsätilan suuruus on 30 hehtaaria. Jotta Luken arvion mukainen suurin ylläpidettävissä oleva hakkuukertymä ylittyisi, tarvitsisi keskimäärin 1400:n metsänomistajan kaataa kaikki metsänsä jo kertyneen hakkuumäärän lisäksi.

Markkinaehtoista luottamusta

Tapion asiantuntijat kertovat, että hakkuiden määrää ohjaa myös sertifiointijärjestelmä PEFC.

– Ylisuuret hakkuut voisivat johtaa siihen, että metsäteollisuus menettäisi PEFC-sertifikaatit, Ronkainen ja Vanhatalo kertovat.

PEFC on sen omien tietojen mukaan maailman laajin metsiensertifiointijärjestelmä. Standardointikriteerien määrittelijöitä ovat metsäalan toimijat. PEFC on metsänomistajien maailmanlaajuinen standardointijärjestelmä, jonka pyrkimyksenä on edistää ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti kestävää metsätaloutta.